Criteria, puntentelling en beoordelingsproces

Hieronder wordt het beoordelingsproces van de “Zzp-bemiddelaar van het Jaar 2014”-verkiezing beschreven:

  1. Woensdag 1 januari 2014: De Zzp-bemiddelaar van het Jaar- verkiezing is van start gegaan. Informatie over de verkiezing en de beoordelingsprocedure kan worden geraadpleegd op de website (www.zzpbarometer.nl);
  2. Vrijdag 18 april 2014: De mogelijkheid om de vragenlijst in te vullen, die 40% van de totale score bepaald, is gesloten (vrijdagnacht op zaterdag);
  3. Vrijdag 6 juni 2014: De mogelijkheid om beoordelingen, die 60% van de totale score bepaald,  te verzamelen is gesloten (vrijdagnacht op zaterdag);
  4. Maandag 9 juni 2014: De top-100 wordt samengesteld op basis van de ingevulde vragenlijst  en de binnengekomen beoordelingen;
  5. Dinsdag 10 juni 2014: Bekendmaking notering in de top-3 per categorie en sector (intern – nog geen publiciteit). Indien zzp-bemiddelaars in een top-3 staan worden zij geïnformeerd, alhoewel de exacte plek in de top-3 zal nog niet worden gecommuniceerd. Zzp-bemiddelaars die niet zijn genoteerd in een top-3 categorie/sector zullen dit ook te horen krijgen;
  6. Dinsdag 24 juni 2014: Bekendmaking van de einduitslag voor de top-100 alsmede voor de top-3’s per categorie en sector. De einduitslag is onderdeel van de special “Zzp-bemiddelaar van het Jaar 2014″ die als bijlage terugkomt bij de thema-uitgave “Bemiddeling & marges” van de ZZP Barometer.

De puntentelling wordt gebaseerd op de antwoorden op de intakevragenlijst (40% van de totale eindscore) en de minimaal tien binnengekomen beoordelingen van zzp’ers, freelancers en interim professionals (60% van de totale eindscore). In totaal kunnen maximaal 100 punten gescoord worden, waarbij de zzp-beoordelingen als volgt zijn opgebouwd: (a) Net Promoter Score (NPS) (10 punten bij een score van 50 of hoger, 5 bij een score van 20 of hoger, 2 bij een score van 0 of hoger en geen punten bij een negatieve score), (b) klanttevredenheid (20 punten bij zeer tevreden, 12 bij tevreden en 4 bij neutraal) en (c) diverse criteria waaronder website, aanmelding/inschrijving, support en ondersteuning, aantal opdrachtgevers, aantal opdrachten, tarief, marges, contract, transparantie, betalingstermijn, nazorg en additionele diensten als kortingen/deals, opleiding, verzekering en werkplek (30 punten in totaal). De weging van deze criteria is gebaseerd op het themarapport “Bemiddeling & marges”:

– Transparantie (9,0)                                                  – Tarief (8,7)

– Betalingstermijn (8,6)                                              – Marges (8,4)

– Aantal opdrachten (8,3)                                          – Contract (8,0)

– Aantal opdrachtgevers (8,0)                                  – Support en ondersteuning (7,7)

– Aanmelding/inschrijving (7,6)                               – Nazorg (7,4)

– Website (7,3)                                                            – Additionele diensten (5,7)

De criteria voor bemiddeling en marges zijn gebaseerd op structureel en onafhankelijk onderzoek van de ZZP Barometer. Het onderzoeksrapport is op het volgende webadres na te lezen: https://zzpbarometer.nl/2013/04/zzp-barometer-themarapport-bemiddelaars-en-marges/

Rekenvoorbeeld bij puntentelling:

40%: 9 punten uit vragenlijst –> 9*40 =                       36 punten
60%: verzamelde beoordelingen =                               48 punten
–   10%: NPS: 50                                                                10 punten
–   20%: klantentevredenheid: tevreden                        12 punten
–   30%: 8,7 uit 50 beoordelingen                                   26 punten
100%: eindscore =                                                            84 punten

Keuze en toekenning sectoren en categorieën

Aan de deelnemende organisaties is vooraf in een kwalitatief onderzoek gevraagd in welke sector(en) en categorie(en) zij actief zijn voor of met zzp’ers, freelancers en interim professionals. Aan de hand van de Top-100 is per organisatie bekeken in welke sector zij het hoogst genoteerd staat, en is op basis van die filtering een Top-5 per sector tot stand gekozen. Hetzelfde geldt voor de categorie c.q. het type bemiddeling waarop de organisatie actief is. Voorbeeld:  Organisatie X is actief in de sectoren “Financieel”, “IT” en “Overheid” en is daar respectievelijk als 2e, 8e en 1e geëindigd. Hiertoe eindigt Organisatie X als 1e in de sector “Overheid” en wordt ze als zodanig getypeerd in het overzicht.

De ZZP Barometer heeft ervoor gekozen de categorieën “Payrolling” en “Uitzenden” uiteindelijk te laten vervallen, omdat mensen die op die manier werken of te werk worden gesteld naar onze mening niet onder de termen “zzp” of “freelance” vallen (omdat hun zelfstandigheid geen vanzelfsprekendheid is). Zie ook de uitleg rond het term “Uitzendbureau” op Wikipedia.

Uw rapportcijfers en benchmarkinformatie per sector/categorie

Deelnemers aan de Zzp-bemiddelaar van het Jaar-verkiezing hebben achteraf de mogelijkheid een benchmarkrapport aan te vragen, waarin wordt ingegaan op de positie van de betreffende bemiddelaar in de markt van externen ten opzichte van de gemiddelde bemiddelaar en ten opzichte van een in overleg geselecteerde peer group van organisaties (bijv. binnen de financiële sector). Onderdeel hiervan is een expertanalyse en terugkoppeling op de antwoorden van de bemiddelaar en de beoordelingen van (z)zp’ers, freelancers en interim professionals. Dé kern- en stuurgetallen die bemiddelaars kunnen gebruiken in hun strategie(vorming) op het gebied van bemiddeling voor het komende jaar. Tenslotte wordt op de website van de ZZP Barometer continu informatie verschaft over de gang van zaken van de verkiezingen, inclusief nazorg in de maanden na de uitverkiezing(en).

ZZP Barometer

ZZP Barometer is de onafhankelijke en structurele onderzoeksmonitor van de zzp-markt in Nederland. Sinds 2008 wordt kennis verzameld en vergaard op basis van structureel onderzoek onder een eigen zzp-panel. Als hét naslagwerk en de nieuwsbron voor zzp’ers, opdrachtgevers, intermediairs en andere zzp-marktpartijen wordt ZZP Barometer ondersteund door haar partners.

Bekijk alle artikelen van ZZP Barometer →
Appwiki - ZZP Barometer

ZZP Barometer is dé onafhankelijke informatiebron van de zzp-markt in Nederland. Sinds 2008 wordt kennis verzameld en vergaard op basis van structureel onderzoek onder een eigen zzp-panel. Als het naslagwerk en de nieuwsbron voor freelancers, interim professionals, (z)zp’ers, opdrachtgevers, intermediairs en (andere) marktpartijen wordt ZZP Barometer ondersteund door onze themapartners en experts. Wil jij periodiek jouw mening geven en onbeperkt gratis toegang tot alle checklists, downloads, feiten & cijfers, kortingen, overeenkomsten, ranglijsten, sjablonen en meer? Meld je nu gratis aan.

Aankomende events

Er zijn geen naderende evenementen.

Bekijk de volledige agenda →