“Wees bekend met jouw aansprakelijkheid”

Avatar foto Aansprakelijkheid
Page 1 Created with Sketch.
0 Shares
Andries van Akelijen Westlandse pensioen en hypotheek - ZZP Barometer

Andries is eigenaar van Westlandse pensioen- en hypotheekspecialist. In 2006 is hij begonnen in de financiële branche. Oorspronkelijk was hij onderdeel van de ING-groep met particuliere verzekeringen. Vervolgens is hij bij een intermediair gaan werken. Op een gegeven moment dacht hij: “leuk dat ik dit in loondienst doe, maar denk dat ik het ook wel zelf kan.” In juni 2013 is hij begonnen met zijn eigen bedrijf.

Andries is een adviseur die puur gespecialiseerd is in pensioenen en hypotheken en daarin neemt hij ook advies op het gebied van verzekeringen mee. Als freelancer wordt hij ingehuurd bij andere kantoren. Bij het adviseren op het gebied van verzekeringen vraagt Andries altijd door naar alle activiteiten van de betreffende zzp’er. Voorbeeld: op iemand die een installatiebedrijf runt, kunnen verschillende typen verzekeringen van toepassing zijn. Je weet pas wat iemand nodig heeft als je weet wat hij écht doet: advies geven op het gebied van airco’s, dakwerkzaamheden, of misschien wel beide – dat maakt een groot verschil in het soort risico’s dat verzekerd kan of zou moeten worden. Veel klanten weten niet wat een verzekering inhoudt en vergeten er één af te sluiten. In dit interview behandelt Andries de do’s en don’ts rond de belangrijkste verzekeringen voor zzp’ers.

AVB en AOV belangrijkst voor zzp’ers

“In eerste instantie is de belangrijkste verzekering die je nodig hebt een aansprakelijkheidsverzekering (AVB), omdat je, als je aansprakelijk wordt gesteld, niet privé aansprakelijk wordt gesteld, maar via de verzekering. De volgende is de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): stel dat er iets met je gebeurt, waardoor je (lange periode) niet meer kan werken, dan moet je daar een regeling voor treffen. Dat doe je via een AOV.”

“Bij een AVB is het belangrijk om te letten op de hoedanigheid, dus de voorinformatie van de verzekering. Sinds 1 januari 2014 is een aantal regels met betrekking tot brand verbreed. In de situatie dat een kantoorbrand overslaat naar een nabijgelegen of buurkantoor – bijvoorbeeld in een bedrijfsverzamelgebouw – kon de buurman jou vroeger aansprakelijk stellen tot 500.000 euro. Sinds 1 januari 2014 is het maximum bedrag overboord gegooid. Je kan in je bedrijfsvermogen aansprakelijk gesteld worden voor de volledige schade. Dat betekent dat je als eenmanszaak aansprakelijk bent in je privévermogen. Dit is zeer essentieel voor alle zzp’ers en freelancers. Het eerste wat ik wil, als mensen mij als adviseur kiezen, is dat zij een AVB afsluiten.”

Verzekerd van inkomen bij arbeidsongeschiktheid

“Verzekeren voor arbeidsongeschiktheid is tweeledig. Als je als zelfstandige begint, heb je namelijk twee mogelijkheden: een AOV afsluiten of bij het UWV inschrijven en vrijwillig verzekeren. Dat laatste betekent het voortzetten van de verzekering die je had als werknemer. Een AOV biedt in principe meer mogelijkheden dan het UWV jou biedt. Je kunt een AOV afsluiten op basis van jouw beroep. Op het moment dat je jouw beroep niet meer kunt uitoefenen, ontvang je een uitkering. Er wordt dan gekeken naar wat je niet meer kan en bij het UWV wordt je beoordeeld op basis van gangbare en passende arbeid, dan wordt er dus gekeken naar wat je nog wel kan.

De AOV is – naast de AVB – een essentiële verzekering voor zzp’ers. Als een zzp’er arbeidsongeschikt is, heeft hij negen van de tien keer geen inkomen. Dan is het enige waar hij op terug kan vallen het eigen vermogen en dat hebben zzp’ers meestal nu juist niet. Er is slechts een aantal uitzonderingssituaties, waarbij het afsluiten van een AOV wellicht minder essentieel is: als een zzp’er een prima bedrag op de bankrekening heeft staan, een goede omzet en winst draait of als hij niet de kostwinner is. Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf ondernemers krijgt te maken met (een vorm van) arbeidsongeschiktheid. Dat hoeft niet om 100% arbeidsongeschiktheid te gaan, maar kan bijvoorbeeld ook een beperking als gevolg van een beroerte zijn – waarbij de motoriek deels niet meer werkt, maar je je beroep als zzp’er nog wel (grotendeels) kunt uitvoeren. Arbeidsongeschiktheid heb je in percentages en gradaties.”

Wees bekend met jouw aansprakelijkheid

“De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is niet voor iedereen van toepassing, maar voornamelijk voor zzp’ers die zich in een adviesrol begeven. Bij deze verzekering moet je wederom letten op de hoedanigheid: wat doe je precies. Hierbij moet je kijken naar je activiteiten en niet zozeer naar je beroep. Over het algemeen is dit een iets duurdere verzekering, dus let goed op wat er in de voorwaarden staat. Bijvoorbeeld: als je als zzp’er een bewakingsbedrijf hebt, dan heb je niets aan een verzekering met voorwaarden die schade bij het bewakingsbedrijf uitsluiten. Je moet goed weten wat er in je polis staat en wat je daarmee moet doen.”

Overlijdensrisico voor kostwinners

“Iedereen die een woning bezit (koophuis), heeft sowieso al een overlijdensrisocoverkzering (ORV). Mensen staan niet stil bij overlijdensrisicoconstructies die in de hypotheek zitten. Banken willen sowieso een vorm van zekerheid inbouwen bij overlijden. Een uitkering bij leven en bij overlijden is feitelijk gezien ook vorm van een ORV. Mocht dat niet voldoende zijn, dan zou je je bij moeten verzekeren. In principe heb je als zzp’er geen pensioen en ook geen nabestaandenpensioen. In het geval van overlijden valt het volledige inkomen dan weg voor je partner. Dat dek je af met een ORV. Je moet alleen verzekeren wat je kunt afdekken. Voor een aantal zzp’ers dat geen kostwinner is, is het op zich geen probleem om geen ORV af te sluiten. Maar als je afhankelijk bent van dit inkomen en je partner is dat ook, dan is het belangrijk dat er, als je komt te overlijden, toch voldoende inkomen is.”

Rechtsbijstand niet altijd essentieel

“De rechtsbijstand voor bedrijven (RVB) is een minder essentiële verzekering, wat mij betreft. In mijn optiek hoef je rechtsbijstand alleen te verzekeren als je dit zelf niet kunt betalen. Stel: je hebt één keer in de 10 jaar een juridisch geschil wat je 2.500 euro kost. In diezelfde 10 jaar heb je gemiddeld vanaf 300 euro per jaar betaald. Dan is het niet slim om in een RVB te investeren. Het is altijd een afweging en dan wordt mij vaak gevraagd “wat denk jij dat het risico is?”. In beroepen waar je veel risico loopt, heb je deze verzekering eerder nodig. Bij een montageonderhoudsbedrijf zal je bijvoorbeeld niet zoveel hebben aan een RVB, want als het werk niet naar behoren wordt uitgevoerd zal je dit zelf oplossen zodat je klant tevreden is. Dit is heel belangrijk voor de zzp’er. Negen van de tien keer is een RVB alleen interessant voor mensen die helemaal niet juridisch onderlegd zijn of er geen kaas van hebben gegeten. Er zitten veel zaken in een RVB waar zzp’ers niet bij stilstaan – dat kan wel handig zijn.. Bijvoorbeeld bij DAS kan je je algemene leveringsvoorwaarden gratis laten checken.”

Afwegen van risico’s belangrijkst

“Zelf heb ik standaard een aansprakelijkheidsverzekering op het gebied van materiaal. Daarnaast geef ik advies en dan kan er immateriële schade geleden worden. Dat kan je niet via een aansprakelijkheidsverzekering afkaarten. Dit wordt wel via de BAV afgedekt. Deze verzekering dekt zuivere vermogensschade die geleden wordt als gevolg van een adviesfout of onvolledig verhaal dat je hebt verteld. Bij tekstschrijvers geef ik het advies dat ze dit ook moeten meeverzekeren. Op het moment dat jij een druk- of zetfout maakt, kan dat voor grote problemen zorgen. Bij een app-bouwer is dit bijvoorbeeld ook belangrijk: bij een app voor Albert Heijn kan een technische fout zorgen voor een klein prijsverschil, waardoor de klant (AH) zuivere vermogensschade leidt en deze je daarvoor aansprakelijk kan stellen. Het is heel moeilijk te vangen, maar je kunt er makkelijk mee te maken hebben zonder dat je daarvan weet. Over het algemeen is een BAV aan te raden bij adviserende beroepen: advocaat, architect, adviseur en projectplanner.”

“Als de baten van een verzekering niet opwegen tegen de kosten ervan, dan heeft het wat mij betreft geen zin om deze af te sluiten. De enige dure verzekering is een AOV. De kosten voor schadeverzekeringen (AVB, BAV, RVB) mag je in je bedrijf dragen en die zijn dus aftrekbaar. In die zin betaal je dus eigenlijk de helft. De meeste mensen staan er niet bij stil dat AOV wordt gezien als inkomensvoorziening. Dit mag je aftrekken van het individuele inkomen (resultaat) dat je aan je onderneming onttrekt. Dit hangt af van de winst uit je onderneming. Bij het afsluiten van een verzekering moet je de kosten tegenover de baten zetten, dan weet je of het goed is om een verzekering af te sluiten. Meestal is een AOV duur als je in bepaalde beroepsgroepen zit en is deze verzekering afhankelijk van het eigen risico-termijn. Als deze heel kort is, is een AOV duurder. Mocht je een financiële buffer hebben, dan kun je de AOV-kosten drukken door het eigen risico-termijn langer te maken.

Wat mij betreft ligt er eigenlijk geen rol bij de overheid op dit gebied. Het idee van “AOV voor zelfstandigen” van de overheid, waarbij je je in een fonds kunt inschrijven, is volgens mij niet de taak van de overheid. De vraag is wat het effect hiervan is. De overheid wil dat zelfstandigen weer zo snel mogelijk gaan werken en de verzekeraar heeft niet datzelfde motief. Het is een taak van brancheorganisaties, accountants en tussenpersonen om duidelijk te maken dat je, op het moment dat je als zelfstandige begint, een aantal verzekeringen zou moeten afsluiten en je moet laten voorlichten over de kosten en de precieze invulling ervan. Toen ik zelf begon, ben ik naar mijn accountant gegaan en hij heeft een berekening gemaakt welke kosten ik als zelfstandige heb. Op basis daarvan maak je een financieel plan. De kosten heeft mijn accountant destijds gebaseerd op werkzaamheden die ik voor mijn start in loondienst uitvoerde. De meeste zelfstandigen vergeten helaas een inventarisatie te (laten) doen en op basis daarvan een financieel plan op te stellen.”

Let op specifieke zzp-kennis bij adviseurs

“Op het moment dat je op zoek gaat naar een verzekering is de tussenpersoon minstens zo belangrijk als de verzekering die je afsluit. Er zijn veel kantoren die de zakelijke markt ernaast doen en daar gaat heel vaak iets mis, omdat zij hier niet genoeg van de details weten. Hij heeft jou niet goed geadviseerd, omdat hij geen verstand heeft van de zakelijke markt. Hier zijn nog veel slagen in te maken. Nu is er wel onderscheid in diploma’s tussen de zakelijke en particuliere markt. In die diploma’s wordt aangegeven of een tussenpersoon de stof kent. Of hij de stof ook beheerst, is een tweede. Er zijn geen keurmerken op het gebied van schadeverzekeringen, dit is wel het geval bij pensioenen. Meestal merk je dit als zzp’er pas in het gesprek als je meer dan één adviseur hebt gesproken.  Dus zorg dat je altijd een second opinion krijgt en dat je in ieder geval het idee hebt dat het een deskundig verhaal is dat je te horen krijgt bij de adviseur. Dit is heel belangrijk! De discussie ontstaat pas als je schade hebt, stel deze niet uit.”

Avatar foto
ZZP Barometer

ZZP Barometer is de informatiebron voor jou als zzp’er, opdrachtgever of intermediair met het laatste zzp nieuws, onderzoek en de beste tips.

Bekijk alle artikelen van ZZP Barometer →

Populaire artikelen

ZZP Barometer is dé onafhankelijke informatiebron van de zzp-markt in Nederland. Sinds 2008 wordt kennis verzameld en vergaard op basis van structureel onderzoek onder een eigen zzp-panel. Als het naslagwerk en de nieuwsbron voor freelancers, interim professionals, (z)zp’ers, opdrachtgevers, intermediairs en (andere) marktpartijen wordt ZZP Barometer ondersteund door onze themapartners en experts. Wil jij periodiek jouw mening geven en onbeperkt gratis toegang tot alle checklists, downloads, feiten & cijfers, kortingen, ranglijsten, sjablonen en meer? Meld je nu gratis aan.

Aankomende events

Er zijn geen naderende evenementen.

Bekijk de volledige agenda →

Recent onderzoek

Ruim helft jongeren wil eigen onderneming starten
Feiten & cijfers
Page 1 Created with Sketch.
106 Shares
Meer flexcontracten met zekerheid, maar ook meer zzp’ers
Feiten & cijfers
Page 1 Created with Sketch.
0 Shares
Driekwart Nederlanders gebruikt werklaptop privé 
Feiten & cijfers
Page 1 Created with Sketch.
0 Shares
Bekijk alle onderzoeken →