Infographic: is de invoering van de Wet DBA per 1 januari 2016 haalbaar?

Zzp modelovereenkomsten te snel geïntroduceerd

BEEMSTER – Zzp’ers, opdrachtgevers en de Belastingdienst zijn niet klaar voor invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) per 1 januari 2016. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 1.088 zzp’ers in Nederland.

De invoering van deze nieuwe wet voorziet in de afschaffing van de VAR en de invoering van modelovereenkomsten, waarbij de Belastingdienst vooraf aan zal geven of er sprake is van loondienst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Een minderheid van de opdrachtgevers (39%) en de helft van de zzp’ers (50%) is slechts voldoende op de hoogte van de wet, en de Belastingdienst heeft pas in enkele gevallen (7%) ingestuurde modelovereenkomsten beoordeeld. In een interview aan RTL Z Nieuws geeft Jeroen Sakkers, initiatiefnemer van de ZZP Barometer, aan welke vervolgstappen hij van het kabinet verwacht:

Steun aan zijden draad

Het wetsvoorstel dat op dinsdag 27 oktober wordt voorgelegd aan de Eerste Kamer, is tot stand gekomen in overleg met de zzp-belangenbehartigers FNV Zelfstandigen, PZO en ZZP Nederland. Henk Wesselo, voorzitter van FNV Zelfstandigen, geeft aan dat staatssecretaris Wiebes wijzigingen zal moeten aanbrengen aan zijn huidige plan om deze steun te behouden: “Dit onderzoek bevestigt dat er behoefte is aan een heldere transitieperiode. De markt heeft tijd nodig om de werkwijze-met-VAR uit te faseren, en geleidelijk de nieuwe werkwijze te introduceren. In het eerste jaar zou de Belastingdienst vooral deze transitie moeten faciliteren. Dat vraagt om heldere voorbeeldovereenkomsten en goede communicatie. Daarnaast vraagt het ook een constructieve opstelling: geef partijen bij afwijkingen de gelegenheid om te herstellen, voordat je met naheffingen en boetes komt. Een goed transitieplan is voor ons voorwaarde om de invoering van de wet DBA te ondersteunen. Wij hopen dat we de staatssecretaris van dit belang hebben kunnen overtuigen,” aldus de zzp-voorman.

Minder opdrachten

Bovendien vreest drie op de vier zzp’ers dat de afschaffing van de VAR en invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) zorgt voor minder inhuur door opdrachtgevers. Wel geeft de meerderheid (54%) aan het een goede zaak te vinden dat het risico op loonheffing nu (ook) bij de opdrachtgever komt te liggen, mocht de Belastingdienst achteraf vinden dat er toch sprake is van een dienstverband.

Inhuurdriehoek

Er zijn veel onbeantwoorde vragen over de rol van intermediairs binnen de nieuwe wet. Het lijkt erop dat staatssecretaris Wiebes zzp-intermediairs buitenspel wil zetten. Acht op de tien zzp’ers geeft echter aan het logisch te vinden dat er een overeenkomst tussen drie partijen wordt afgesloten, als een bemiddelaar of intermediair betrokken is bij een opdracht tussen de zzp’er en de opdrachtgever, bijvoorbeeld voor de match, de urenregistratie of de facturatie.

Beschikbaarheid modelovereenkomsten

Zodra modelovereenkomsten beschikbaar zijn, worden ze gepubliceerd op deze pagina. Het zijn PDF-bestanden die de zzp’er en zijn opdrachtgever moeten invullen en ondertekenen. “Dit is veel knip- en plakwerk”, zegt zzp-expert Martijn Pennekamp. Vandaar dat hij samen met Martijn Migchelsen (LegalThings software) en Rick Schmitz (FIRM24) een half jaar geleden is gestart met het ontwikkelen van een platform waar je digitaal modelovereenkomsten kunt opstellen, beheren en laten ondertekenen. Dit platform kreeg de naam ZZP Modelovereenkomsten en heeft in korte tijd al meer dan 2.500 leden verwelkomd. Martijn Pennekamp geef verder een tip voor zzp’ers: “Zorg dat je jouw modelovereenkomsten zorgvuldig samensteld. Voorkomen is beter dan genezen.”

Over het onderzoek

De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête van ZZP Barometer onder een representatieve steekproef van 1.088 zzp’ers in Nederland en zijn bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de meer dan 1 miljoen zzp’ers die Nederland kent (CBS, september 2015). De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een infographic (download PNG-versie):

ZZP Barometer

ZZP Barometer is de onafhankelijke en structurele onderzoeksmonitor van de zzp-markt in Nederland. Sinds 2008 wordt kennis verzameld en vergaard op basis van structureel onderzoek onder een eigen zzp-panel. Als hét naslagwerk en de nieuwsbron voor zzp’ers, opdrachtgevers, intermediairs en andere zzp-marktpartijen wordt ZZP Barometer ondersteund door haar partners.

Bekijk alle artikelen van ZZP Barometer →
Coolblue - ZZP Barometer

ZZP Barometer is dé onafhankelijke informatiebron van de zzp-markt in Nederland. Sinds 2008 wordt kennis verzameld en vergaard op basis van structureel onderzoek onder een eigen zzp-panel. Als het naslagwerk en de nieuwsbron voor freelancers, interim professionals, (z)zp’ers, opdrachtgevers, intermediairs en (andere) marktpartijen wordt ZZP Barometer ondersteund door onze themapartners en experts. Wil jij periodiek jouw mening geven en onbeperkt gratis toegang tot alle checklists, downloads, feiten & cijfers, kortingen, ranglijsten, sjablonen en meer? Meld je nu gratis aan.

Aankomende events

Er zijn geen naderende evenementen.

Bekijk de volledige agenda →