5 belangrijke zaken die je moet weten over de wet DBA

Kom in actie en word Wet DBA-proof

Ondernemen. Dat is wat organisaties en zzp’ers het liefst doen. Wij helpen organisaties en zzp’ers hun ambities te realiseren doordat wij professionals aan organisaties weten te koppelen. Daarnaast ontzorgen we door organisaties en zzp’ers door het uit handen nemen van alle administratieve rompslomp die komt kijken bij inhuur. Nu de VAR verklaring definitief verdwijnt, krijgen wij veel vragen van zzp’ers en organisaties. Waarom vervalt de VAR en wat houdt de nieuwe wet: de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in?

De grootste verandering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) ten opzichte van de VAR is dat de verantwoordelijkheid van informatie over arbeidsverhoudingen zowel bij opdrachtgever als opdrachtnemer komt te liggen. Om gevrijwaard te zijn van naheffingen door de Belastingdienst moet duidelijk worden vastgelegd dat er geen sprake is van een arbeidsverhouding. Met de VAR lag die verantwoordelijkheid alleen bij de zelfstandige. De nieuwe wet stelt dat opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk moeten verklaren dat er geen sprake is van een arbeidsrelatie. In plaats van een VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers overeenkomsten gebruiken die door de Belastingdienst zijn opgesteld of beoordeeld. Daarmee heb je zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie.
Om ervoor te zorgen dat jij als zzp’er Wet DBA-proof wordt, hebben wij vijf belangrijke feiten voor je op een rij gezet.

1. De VAR vervalt per 1 mei 2016

Vanaf 1 mei 2016 kunnen zzp’ers geen VAR meer aanvragen en kun je met een reeds verleende VAR géén vrijwaring meer krijgen. In plaats daarvan leggen opdrachtgever en zzp’er een overeenkomst voor aan de Belastingdienst. Je kunt met je opdrachtgevers kiezen gebruik te maken van een model- of voorbeeldovereenkomst die goedgekeurd is door de Belastingdienst en gepubliceerd is op de site van de Belastingdienst. Ook Brainnet is in bezit van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Voor zzp’ers die via Brainnet werken, maken wij gebruik van die overeenkomst. Wordt er gewerkt volgens een overeenkomst die door de Belastingdienst is beoordeeld, dan heeft de opdrachtgever vooraf zekerheid dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.

2. Hoofddoelstelling Wet DBA: het tegengaan van schijnzelfstandigheid

De Wet DBA moet het aantal schijnzelfstandigen terugdringen. Onder een schijnzelfstandige wordt verstaan: iemand die formeel de status van zzp’er geniet, maar in de praktijk en werknemer is en als zodanig beschouwd wordt door de Belastingdienst. De komst van de Wet DBA moet de handhavingsmogelijkheden gaan verbeteren. Feitelijk kan nu alleen bij de opdrachtnemer (de zzp’er) loonbelasting worden nageheven. Onder de Wet DBA kan dat ook bij de opdrachtgever.

3. Vanaf 1 mei 2016 begint de overgangsfase naar de Wet DBA

1 mei 2016 start de overgangsfase. In die periode hebben opdrachtgevers en zzp’ers de tijd eventueel hun werkwijze aan te passen en hun zaken goed te regelen conform de Wet DBA en kunnen de bestaande overeenkomsten vervangen worden door goedgekeurde (model)overeenkomsten. In deze fase zal de Belastingdienst mild handhaven maar nog geen harde maatregelen nemen.

4. Duidelijkheid over de arbeidsrelatie

De modelovereenkomst maakt duidelijk dat de relatie tussen de opdrachtgever en zzp’er geen arbeidsrelatie is. De Belastingdienst zal deze overeenkomst beoordelen op de gevolgen voor de plicht van de opdrachtgever om loonheffingen in te houden en af te dragen.
Vanaf 1 mei 2017 wordt naleving van de wet gecontroleerd door de Belastingdienst
1 mei 2017 treedt de wet in werking en zal de Belastingdienst gaan handhaven. Het is van belang dat voor die tijd de modelovereenkomsten in orde zijn.

Word Wet DBA-proof!

• Ga na of er mogelijk twijfel kan zijn over de arbeidsrelatie met je opdrachtgever.
• Laat je goed informeren over de wijze van contractering na 1 mei 2016.
• Op de website www.wetdereguleringbeoordelingarbeidsrelaties.nl staat een handige tijdlijn en meer  informatie over  de Wet DBA.
• Via de site van de Belastingdienst vind je actuele vraag en antwoord formulieren.
• De Belastingdienst heeft op haar website Algemene modelovereenkomsten,    voorbeeldovereenkomsten en  individuele overeenkomsten gepubliceerd. Deze vind je hier.
Brainnet organiseert landelijk informatiesessies over de nieuwe wet. Kijk voor meer informatie op de   website
• Eerder organiseerden wij al een informatiesessie in de buurt van Utrecht. Een impressie vind je hier.

Tot slot
James Whitcomb Riley zei het volgende: “When I see a bird that walks like a duck and swims like a duck and quacks like a duck, I call that bird a duck.”

Met ingang van 1 mei 2016 geldt de Wet DBA onverkort. Kom in actie en zorg dat je Wet DBA-proof bent!

Anne Meint Bouma

Anne Meint Bouma is adjunct-directeur van Managed Service Provider Brainnet. Brainnet is marktleider in Nederland op het gebied van MSP-dienstverlening. De dienstverlening bestaat uit het zoeken en vinden van zelfstandig professionals, het uitvoeren van Pre Employment Screeningen, de uitgifte van de juiste contracten tot het verzorgen van betaling. Brainnet organiseert daarnaast zzp-inspiratiesessies en publiceert frequent over relevante onderwerpen binnen het vakgebied inhuur.

Bekijk alle artikelen van Anne Meint Bouma →

ZZP Barometer is dé onafhankelijke informatiebron van de zzp-markt in Nederland. Sinds 2008 wordt kennis verzameld en vergaard op basis van structureel onderzoek onder een eigen zzp-panel. Als het naslagwerk en de nieuwsbron voor freelancers, interim professionals, (z)zp’ers, opdrachtgevers, intermediairs en (andere) marktpartijen wordt ZZP Barometer ondersteund door onze themapartners en experts. Wil jij periodiek jouw mening geven en onbeperkt gratis toegang tot alle checklists, downloads, feiten & cijfers, kortingen, ranglijsten, sjablonen en meer? Meld je nu gratis aan.

Aankomende events

Er zijn geen naderende evenementen.

Bekijk de volledige agenda →