Infographic: Zelfstandig professional negeert risico op burn-out

Slechts een derde zp’ers verzekerd tegen risico

APELDOORN – Bijna alle zelfstandig professionals (zp’ers) zijn zich bewust van het risico op een burn-out (92%). Twee derde van hen negeert dit risico echter en heeft zich hier niet tegen verzekerd. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 1.191 zp’ers in opdracht van Centraal Beheer.

“In de dienstverlenende sector zijn psychische klachten, waaronder burn-outs, in ruim een kwart van de gevallen de oorzaak van arbeidsongeschiktheid,” aldus Marc Bijwaard, Centraal Beheer.

Volgens zp’ers zijn dit de belangrijkste risico’s

De zp’er heeft de perceptie het hoogste risico te lopen op een (te) laag pensioeninkomen, daarna volgen ziekte, (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, een burn-out, (vroegtijdig) overlijden, bedrijfsaansprakelijkheid en een bedrijfsongeval.

Redenen waarom zp’ers zich niet verzekeren tegen burn-out

De beweegredenen om zich niet tegen een burn-out te verzekeren zijn de hoge kos-ten (57%), een andere regeling zoals bijvoorbeeld een buffer of via de partner (19%) of omdat er simpelweg geen middelen beschikbaar zijn (19%).

Over het onderzoek

De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een re-presentatieve steekproef van 1.191 zp’ers in Nederland en zijn bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de meer dan 1 miljoen zp’ers die Nederland kent (CBS, april 2016). Van de ondervraagden is ruim twee derde (67%) al meer dan 5 jaar actief als zp’er. Bijna drie kwart zit in de leeftijd van 45 tot 65 jaar (73%) en is hoger opgeleid (74%). Op dit onderzoek is een betrouw-baarheidsniveau van 95% en een foutmarge van 3% van toepassing.
De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een infographic.
 (download PNG-versie)

ZZP Barometer

ZZP Barometer is de onafhankelijke en structurele onderzoeksmonitor van de zzp-markt in Nederland. Sinds 2008 wordt kennis verzameld en vergaard op basis van structureel onderzoek onder een eigen zzp-panel. Als hét naslagwerk en de nieuwsbron voor zzp’ers, opdrachtgevers, intermediairs en andere zzp-marktpartijen wordt ZZP Barometer ondersteund door haar partners.

Bekijk alle artikelen van ZZP Barometer →

ZZP Barometer is dé onafhankelijke informatiebron van de zzp-markt in Nederland. Sinds 2008 wordt kennis verzameld en vergaard op basis van structureel onderzoek onder een eigen zzp-panel. Als het naslagwerk en de nieuwsbron voor freelancers, interim professionals, (z)zp’ers, opdrachtgevers, intermediairs en (andere) marktpartijen wordt ZZP Barometer ondersteund door onze themapartners en experts. Wil jij periodiek jouw mening geven en onbeperkt gratis toegang tot alle checklists, downloads, feiten & cijfers, kortingen, ranglijsten, sjablonen en meer? Meld je nu gratis aan.