Van uurtje-factuurtje maar fixed-fee als zzp’er

Zzp’er werkt steeds vaker met fixed-fee-model

De zzp-markt is in de afgelopen jaren explosief gegroeid. Inmiddels is het aantal zzp’ers gestegen tot boven de 1.000.000. Een erg populair verdienmodel onder zzp’ers is het uurtje-factuurtje-model. Maar is het uurtje-factuurtje-model nog wel van deze tijd? In dit blogartikel neem ik je mee in de inzichten die ik heb opgedaan zodat jij daar je voordeel mee kunt doen!

Waar komt het uurtje-factuurtje-model vandaan?

Het uurtje-factuurtje-model is van oudsher een gebruikelijk verdienmodel binnen de dienstensector. Het model is afkomstig uit de advocatuur en het notariaat en andere vergelijkbare beroepsgroepen zoals bijvoorbeeld de accountancy. Omdat deze beroepsgroepen geen tastbaar product leveren wordt de prestatie en daarmee de beloning gemeten in tijd (tijd x uurtarief = prijs). De hoogte van het uurtarief was onder andere afhankelijk van beroepsgroep, functieniveau, opleiding etc.

Hoe ging het voor de crisis?

Economisch gezien ging het goed, bedrijven floreerden en schreven mooie zwarte cijfers. De beginjaren 2000 waren vette jaren, letterlijk en figuurlijk! De dienstverlenende sector en ook de zzp’er profiteerden volop van deze economisch voorspoed.
Als zzp’er in de private of publieke sector werkte je hoofdzakelijk op basis van het principe uurtje-factuurtje. Je hoefde relatief weinig verantwoording af te leggen aan je opdrachtgever. Je factuur werd bijna zonder blikken of blozen betaald.

De weerslag van de crisis

In 2008 deed de economische crisis haar intrede. De goede jaren maakten plaats voor jaren van krimp. Groei en winst was niet meer vanzelfsprekend. Bedrijven moesten noodgedwongen personeel op de loonlijst ontslaan. Ook op flexibel ingehuurd personeel, waaronder zzp’ers werd bezuinigd. Opdrachtgevers verlangden meer inzage in de werkzaamheden, tijdsbesteding en kosten van ingehuurde zzp’ers.

Tussenfase: uurtje-factuurtje-model…

De tijd dat je bijna blanco en factuur kon uitschrijven verdween. Opdrachtgevers die zzp’ers inhuurden wilden meer inzage en daarmee grip op de kosten. Er werd van zzp’ers verlangt uren bij te houden:

Wat heb je gedaan?
Hoeveel uur heb je besteed?
Wil je je uren ook nog even vastleggen in ons interne systeem?

Na goedkeuring mocht je dan eindelijk je factuur opsturen. Oja, vermeld ook nog even de goede referentie op je factuur anders betalen we je factuur niet. Als klap op de vuurpijl wordt je factuur ook nog gecontroleerd met de ingevoerde uren in het interne systeem van je opdrachtgever.

In sommige gevallen wordt de druk op de zzp’er nóg verder opgevoerd. Je opdrachtgever checkt je uren en kijkt daarnaast ook nog in hoeverre jouw uren declarabel zijn. De nieuwe afgeleide vorm van het bestaande uurtje-factuurtje-model deed haar intrede. Maar de verandering gaat nog verder…

Waar gaat het naartoe?

Met MoneyMonk zijn we leverancier van boekhoudsoftware. Onderdeel van onze software is urenregistratie. Omdat we hoofdzakelijk zzp’ers als klant hebben zitten we kort en dicht op deze doelgroep. We hebben daardoor héél goed zicht op de factuur- en declaratie processen van zzp’ers aan hun opdrachtgevers en zien een verdere verandering van de tussenfase van het uurtje-factuurtje-model.

Het uurtje-factuurtje-model oude stijl, tijd x uurtarief = prijs, is voor veel zzp’ers passé. Deze vorm komt nog steeds voor maar wordt steeds kleiner, de markt vraagt om een ander model. Veel zzp’ers zitten dan ook momenteel in de tussenfase van het uurtje-factuurtje-model, het model waarbij je als zzp’er véél verantwoording moet afleggen richting je opdrachtgever om je factuur uiteindelijk betaald te krijgen. Bij MoneyMonk doen we veel aan Customer Discovery:

Wat houdt de urenschrijvende zzp’er bezig?
Hoe ziet zijn urenregistratie- en facturatieproces er uit?
Wat zijn de veranderingen in de branche van urenschrijvers?

In toenemende mate zien we steeds meer zzp’ers die van het uurtje-factuurtje-model afstappen! Maar waar gaat het dan wél naartoe?

Fixed-fee-model

We zien steeds vaker dat zzp’ers opdrachten aannemen tegen een fixed-fee. Hierbij maak je als zzp’er eerst zelf een ruwe schatting van het aantal uren dat je aan een opdracht of project denkt te besteden.
Hierbij maak je alsnog een grove schatting van de tijd x uurtarief en legt vervolgens een vaste projectprijs voor aan je potentiële opdrachtgever.

Met andere woorden, voor bedrag X klaar ik de klus!

Je opdrachtgever geeft akkoord op je projectprijs en weet daarmee waar hij financieel aan toe is. Deze verandering vraagt ook om een andere aanpak! Waarom? Bij het oude uurtje-factuurtje-model maakt het niet uit hoeveel uur je besteedt, je uren werden immers toch gefactureerd en betaald.

Door de verandering naar het fixed-fee-model is het voor de zzp’er steeds belangrijker geworden om inzicht te krijgen in het feitelijk aantal besteedde uren voor het project. Ook wil je als zzp’er graag zicht op de gemaakte kosten per project. Alleen op deze manier kun je achteraf een goede nacalculatie doen.

Heb je nu wel of niet verdiend op dat ene project?
Heb je teveel uren besteed?
Is je uurtarief gedaald?
Heb je minder uren besteed waardoor je financieel beter uitkomt?
Etc. etc.

Je houdt dus wel je uren en kosten bij maar verantwoord deze dus in mindere mate aan je opdrachtgever. De reden waarom je je uren bijhoudt is puur voor jezelf om inzicht te krijgen. De verantwoordelijkheid voor je marge en verdiencapaciteit ligt immers bij jezelf.

Hoe kun je in deze urenmarkt succesvol blijven als zzp’er?

Verkort stappenplan:

1. goed schatten, calculeren en offreren richting opdrachtgever
2. disciplineer jezelf om je uren (declarabel/niet declarabel) goed bij te houden, splits je werkzaamheden/taken netjes uit
3. doe altijd een nacalculatie na afloop van je project
4. begin met betere inzichten aan je volgende project!

Zorg ervoor dat je een goede oplossing hebt voor het bijhouden van je uren en kosten, in het proces van: ‘uur-naar-factuur’.

Jasper Horstink

Jasper Horstink is oprichter en directeur van MoneyMonk, Online Boekhouden voor ZZP’ers. Na 10 jaar werkzaam geweest te zijn in de bankwereld (business-banking: ABN Amro Bank en Deutsche Bank) richte hij in 2013 samen met zijn broer MoneyMonk op. Inmiddels is MoneyMonk toonaangevend voor éénvoudig, snel maar vooral efficient boekhouden voor ZZP’ers. MoneyMonk is in 2015 door BNR ZZP Café uitgeroepen tot hét meest gebruiksvriendelijkste boekhoudprogramma voor ZZP’ers. Bij MoneyMonk hebben we maar één missie: boekhouden écht makkelijk maken!

Bekijk alle artikelen van Jasper Horstink →