Beroepsaansprakelijkheid (BAV) voor zzp’ers

Beroepsaansprakelijkheid voor zzp’ers | ZZP Barometer

Waar moet je op letten?

Je beroepsaansprakelijkheid (BAV) is een verzekering die je beschermt tegen schade die je toebrengt als gevolg van de uitoefening van je beroep. Je kunt deze verzekering zien als een aanvulling op je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Voor zelfstandige ondernemers in de zakelijke dienstverlening, mensen die in technische beroepen werkzaam zijn of zelfstandige medische professionals is deze extra verzekering essentieel.

Stel bijvoorbeeld, dat je tandarts bent. In je eigen, zelfstandige praktijk, behandel je klanten. De BAV verzekert je tegen fouten die je maakt als tandarts. Ben je een financieel adviseur? Dan kun je jezelf met een BAV indekken tegen schade die je met je advies je cliënten berokkent. Het gaat om schade als gevolg van nalatigheid, verzuim, onachtzaamheid of gewoon een vergissing tijdens je werk. Daardoor kun je financieel verlies aan je cliënt toebrengen – dat wordt vermogensschade genoemd. Een ander soort schade die je als dienstverlener kunt toebrengen, is letsel (aan personen) of zaakschade (aan dingen). Om dat soort adviesschade af te dekken, heb je een BAV nodig.

Het spreekt voor zich dat de hoogte van de premie voor beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen sterk afhankelijk is van het beroep van de verzekerde. Andere factoren die van invloed zijn op de hoogte van de premie, zijn je ervaring in het beroep, in hoeverre je omzet verspreid is over meerdere opdrachtgevers en de mate waarin je samenwerkt met derden bij de uitvoering van je beroep. Daarom zijn dit enkele tips bij het afsluiten van een BAV.

1. Stel algemene voorwaarden en opdrachtomschrijvingen op

Als ondernemer doe je er goed aan om algemene voorwaarden op te stellen. Dat geldt voor iedere ondernemer, maar zeker voor ondernemers die in een van de bovengenoemde vakgebieden werkzaam zijn. Veel verzekeraars gaan ervan uit dat, als je als ondernemer rechtstreeks opdrachten van je cliënt aanneemt, je je algemene voorwaarden afstemt met je opdrachtgever. Het is belangrijk om daar vooraf duidelijkheid over te hebben. Ook zullen veel verzekeraars willen weten welke verantwoordelijkheden je als opdrachtnemer draagt. Daarom helpt het om je verantwoordelijkheid en taakomschrijving op papier vast te leggen. Dat doe je in een opdrachtomschrijving – daarvoor kun je gebruik maken van de modelovereenkomsten van de Belastingdienst.

Neem in je algemene voorwaarden ook een aansprakelijkheidsbeperkende bepaling op. Daarin kun je grenzen stellen aan je verantwoordelijkheid als opdrachtnemer, bijvoorbeeld door uit te leggen dat je werkt op basis van een inspanningsverbintenis, door geen aansprakelijkheid te accepteren voor gevolgschade of schade van derden. Neem in je afspraken ook een limiet op voor eventuele aansprakelijkheid (zie ook punt 5). Je kunt je oriënteren door op het internet standaardformuleringen te zoeken van algemene voorwaarden. Maar laat je bij het opstellen van je eigen algemene voorwaarden ook door deskundigen adviseren (zie ook punt 3).

2. Zorg voor goede documentatie en correspondentie

Vergeet niet je algemene voorwaarden bij het overleggen van offertes en bij het sluiten van een overeenkomst van opdracht aan je opdrachtgever te overhandigen. Mocht je ooit een geschil krijgen en een beroep moeten doen op je BAV, dan kun je het nodige papierwerk overleggen. Zeker omdat veel zzp’ers werken via intermediaire partijen, is het nodig om je afspraken helder op een rijtje te hebben.

Let daarom op: in het geval dat je een beroep op je verzekering moet doen, zul je ook moeten kunnen aantonen dat je de benodigde documentatie ter hand hebt gesteld aan je opdrachtgever of cliënt.

3. Raadpleeg je beroeps- of branchevereniging

Om je juridische risico’s af te dekken is de hulp van deskundigen nodig. Het lidmaatschap van een branche- of beroepsvereniging helpt daarbij. Deze verenigingen hebben meestal juristen in dienst die niet alleen de nodige kennis van de wet en regelgeving hebben, maar ook jouw vakgebied begrijpen. Raadpleeg deze deskundigen bij het opstellen van je opdrachtomschrijvingen, algemene voorwaarden en het afsluiten van je verzekering. Overigens: veel verzekeraars stellen lidmaatschap van een beroepsvereniging verplicht voor het afsluiten van een BAV.

4. Combineer je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met je beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Als je ook een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (ABV) nodig hebt, kan het verstandig zijn om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te combineren met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dat scheelt in de kosten – de premie voor een losse verzekering is vaak hoger dan die van een combinatie. Ook voorkomt het afsluiten van beide verzekeringen bij één verzekeraar dat beide verzekeraars hun verantwoordelijkheid op elkaar afwentelen.

5. Staar je niet blind op de premie

De hoogte van je premie is afhankelijk van je beroep, je ervaring, je werkwijze als ondernemer, maar ook van je maximale aansprakelijkheid. Je kunt meestal kiezen tot welk bedrag je jezelf wilt verzekeren. Omdat een kleine fout tot grote schade kan leiden, is het verstandig om goed na te denken over je keuze voor je maximale dekking. Laat je ook daarbij adviseren door deskundigen.

Centraal Beheer
Partner van ZZP Barometer

Speciaal voor (zelfstandig) ondernemers hebben we het Bedrijfsverzekeringen Pakket. Schadeverzekeringen waarmee je de belangrijkste risico’s van jou en jouw bedrijf in één keer online goed regelt. Natuurlijk bepaal je zelf welke risico’s je af wilt dekken. Bekijk de meest gekozen schadeverzekeringen voor zzp’ers

Bekijk alle artikelen van Centraal Beheer →

ZZP Barometer is dé onafhankelijke informatiebron van de zzp-markt in Nederland. Sinds 2008 wordt kennis verzameld en vergaard op basis van structureel onderzoek onder een eigen zzp-panel. Als het naslagwerk en de nieuwsbron voor freelancers, interim professionals, (z)zp’ers, opdrachtgevers, intermediairs en (andere) marktpartijen wordt ZZP Barometer ondersteund door onze themapartners en experts. Wil jij periodiek jouw mening geven en onbeperkt gratis toegang tot alle checklists, downloads, feiten & cijfers, kortingen, ranglijsten, sjablonen en meer? Meld je nu gratis aan.