De andere zijde van ‘goed opdrachtgeverschap’

Avatar foto Goed opdrachtgeverschap
Page 1 Created with Sketch.
6 Shares
ZZP Barometer | Fastflex | Goed opdrachtgeverschap

Zorg dat de externe professional ook nog voor die innovatie, vernieuwing en verandering kan blijven zorgen

Goed opdrachtgeverschap is eigenlijk al jaren een hot item. Als we naar de definitie kijken, dan gaat het vaak over het zetten van kaders en randvoorwaarden. In de Nederlandse Encyclopedie staat de volgende beschrijving: ‘Op heldere wijze de behoeften en wensen van de organisatie overbrengen op de opdrachtnemer of leverancier’. ‘Goed opdrachtgeverschap’ is in mijn optiek meer dan het zorgen voor de juiste randvoorwaarden en op een heldere wijze de behoefte en wensen overbrengen waardoor de samenwerking met een interim professional optimaal kan worden. Goed opdrachtgeverschap is een kant van de medaille. De andere kant is goed opdrachtnemerschap. Juist wanneer organisaties en zelfstandige professionals elkaars motieven en drijfveren beter begrijpen, verbetert de samenwerking tussen die twee partijen sterk en ontstaat er écht rendement.

Op het eerste gezicht lijken er weinig nadelen te zitten aan goed opdrachtgeverschap. Het is positief voor de ingehuurde professional en dit heeft weer een zeer positief effect op de opdrachtgever. Ik denk echter dat deze ontwikkeling ook een keerzijde kan hebben voor organisaties.

Daarnaast wekt het denken in termen van opdrachtgever – opdrachtnemer de illusie van overzichtelijkheid. Het lijkt namelijk over twee partijen te gaan. In werkelijkheid is er aan beide kanten sprake van allerlei betrokkenen die onderdeel zijn van het opdrachtgevende of opdrachtnemende systeem.

Innovatie en vernieuwing

Zoals al uit vele onderzoeken is gebleken, zorgen externe professionals juist vaak voor innovatie en vernieuwing binnen organisaties. In de huidige turbulente tijden moeten organisaties zich continu aanpassen aan wisselende marktomstandigheden en zich continu verbeteren om te overleven. Hiervoor is verandering, innovatie en vernieuwing binnen de organisatie nodig.

Al in 2013 kwam uit onderzoek van FastFlex en ABN AMRO naar voren dat zelfstandige professionals steeds vaker worden ingezet als ‘change agents’. Een zogeheten ‘change agent’ wordt binnen de organisatieleer gezien als de drijvende kracht achter verandering. Ook uit vervolgonderzoeken in de jaren daarna werd duidelijk dat deze trend zich heeft voortgezet. Dit is een steeds belangrijkere reden om externe professionals in te huren. Een van de belangrijkste redenen dat zzp’ers voor de broodnodige innovatie en vernieuwing kunnen zorgen, is dat zij als buitenstaanders minder last hebben van ‘bedrijfsblindheid’. Daarnaast lijken zij de bedrijfsroutines ook veel minder te volgen. Hierdoor zijn zij in staat om de behoefte aan vernieuwing (sneller) te zien en daarop in te spelen.

Goed opdrachtgeverschap

Goed opdrachtgeverschap is lang niet hetzelfde als goed werkgeverschap. Hierbij gaat het er dus niet om dat je de externe medewerkers hetzelfde behandelt als de interne medewerkers. Er liggen flinke parallellen met goed werkgeverschap, maar gooi als werk/opdrachtgever niet iedereen op een grote hoop.

In mijn optiek zou het in deze tijd van flexibiliteit en tijdelijkheid van werk ook niet zoveel moeten uitmaken wat voor soort contract iemand heeft. De ontwikkeling van goed opdrachtgeverschap en daarnaast het verkleinen van de kloof tussen vaste medewerkers en externen is daarom volgens mij ook een goede ontwikkeling. Organisaties zullen daarvoor wel de optimale combinatie moeten vinden tussen het zijn van een aantrekkelijke werkgever en een goede opdrachtgever.

Wordt afstand externe en interne medewerkers niet te klein?

Toch lijkt de kloof tussen externe medewerkers en interne medewerkers kleiner te worden. Organisaties lijken namelijk steeds meer bezig  te zijn met het thema goed opdrachtgeverschap. Organisaties proberen externe medewerkers steeds meer te betrekken bij het bedrijf en hen zo veel mogelijk gelijk te behandelen met interne medewerkers.

Dit alles heeft naar mijn mening ook een keerzijde. Door het verkleinen van de kloof tussen interne en externe medewerkers zorg je ervoor dat externe professionals minder de ‘buitenstaanders’ van je organisatie worden. Dit terwijl die ’buitenstaanders’ zo makkelijk voor vernieuwing en innovatie kunnen zorgen. Wil je als organisatie dus juist die innovatie en vernieuwing behouden, dan zal hier beleid op moeten worden gevoerd.

Ik raad organisaties dan ook aan om de kloof tussen intern en extern te verkleinen, maar deze zeker niet geheel te dichten. Bij veel organisaties zijn deze verschillen namelijk nog te groot. Er is echter niets mis mee om verschil aan te brengen tussen externe en interne medewerkers. Zo zorg je ervoor dat die externe professional ook nog voor die innovatie, vernieuwing en verandering kan blijven zorgen.

Avatar foto
Niels Huismans

Niels Huismans (1986) is Managing Partner bij Adapt Business Innovatie. Dit bedrijf is hij in 2018 samen met Laurens van Piggelen gestart vanuit de overtuiging dat alle bedrijven en organisaties in Nederland meer bezig moeten zijn met hun strategische vraagstukken. Eerder was hij meer dan vijf jaar werkzaam bij FastFlex, waar hij verantwoordelijk was voor de Business Development-activiteiten. Voordat Niels aan de slag ging bij FastFlex, heeft hij onder andere de master Marketing Management gedaan aan de Universiteit van Tilburg. Vervolgens heeft hij het management traineeship van Young Colfield doorlopen. Hierbinnen is hij o.a. actief geweest als projectmanager bij T-Mobile. Sinds zijn studietijd is Niels ook altijd, vanuit Marketives, actief geweest als strategische sparringspartner. Naast zijn werk heeft Niels een passie voor sport, film, reizen en culinaire uitspattingen. Tevens is hij sinds 2014 actief als raadslid in de gemeente Alphen-Chaam en publiceerde hij in 2018 zijn eigen boek genaamd ‘Lerend Leven’.
www.adapt-bi.nl & www.marketives.nl

Bekijk alle artikelen van Niels Huismans →

ZZP Barometer is dé onafhankelijke informatiebron van de zzp-markt in Nederland. Sinds 2008 wordt kennis verzameld en vergaard op basis van structureel onderzoek onder een eigen zzp-panel. Als het naslagwerk en de nieuwsbron voor freelancers, interim professionals, (z)zp’ers, opdrachtgevers, intermediairs en (andere) marktpartijen wordt ZZP Barometer ondersteund door onze themapartners en experts. Wil jij periodiek jouw mening geven en onbeperkt gratis toegang tot alle checklists, downloads, feiten & cijfers, kortingen, ranglijsten, sjablonen en meer? Meld je nu gratis aan.

Aankomende events

Er zijn geen naderende evenementen.

Bekijk de volledige agenda →

Recent onderzoek

Ruim helft jongeren wil eigen onderneming starten
Feiten & cijfers
Page 1 Created with Sketch.
106 Shares
Meer flexcontracten met zekerheid, maar ook meer zzp’ers
Feiten & cijfers
Page 1 Created with Sketch.
0 Shares
Driekwart Nederlanders gebruikt werklaptop privé 
Feiten & cijfers
Page 1 Created with Sketch.
0 Shares
Bekijk alle onderzoeken →