Een op vijf ondernemers gedwongen tot nemen onverantwoorde risico’s

Maar liefst 22 procent van de Nederlandse MKB’ers voelt zich in hun ondernemerschap gedwongen om meer risico’s te nemen dan zij zelf verantwoord vinden. Onder jonge (vaak startende) ondernemers bedraagt dit percentage zelfs 39 procent. Dit blijkt uit onderzoek van MKB-financieringsplatform October onder 1.046 Nederlandse MKB-ondernemers. Ongeveer negen op de tien ondervraagden noemen het nemen van risico’s een vereiste om te groeien.

Van alle respondenten neemt 59 procent risico’s in hun ondernemerschap. Vooral in de sectoren retail (71 procent), informatie en communicatie (66 procent) en de zakelijke dienstverlening (65 procent) ligt dit percentage opvallend hoog. Een op de drie ondernemers is daarbij bereid meer risico’s te nemen ten opzichte van vorig jaar. “Een ondernemer weet dat risico’s nemen bij het ondernemerschap hoort”, zegt Luuc Mannaerts, CEO van October Nederland. “Om te groeien wordt het nemen van risico’s zelfs vaker als noodzaak genoemd (86 procent) dan het doen van stevige investeringen (35 procent). Het gaat echter fout wanneer zij dit als cruciale succesfactor zien voor hun (toekomstige) groei. Zeker als dit leidt tot het gedwongen nemen van risico’s, zonder dat hij of zij een goed beeld heeft van de gevolgen. Een duidelijke visie voor de lange termijn is cruciaal voor succesvol ondernemerschap. Opvallend is dan ook dat 45 procent van de ondervraagden aangeeft dat zij zich bij belangrijke beslissingen voor hun onderneming, laten leiden door resultaten op de korte termijn.”

Plan voor de lange termijn

Uit het onderzoek komt een sterk verband naar voren tussen een focus op de korte termijn en het nemen van onverantwoorde risico’s. Zo geeft 71 procent van de ondervraagden die ‘zich gedwongen voelen tot het nemen van onverantwoorde risico’s’ aan, dat resultaten op de korte termijn de belangrijkste beslissingen voor hun onderneming bepalen. Voor de ondernemers die deze verplichting niet voelen, bedraagt dit percentage slechts 38 procent. Mannaerts: “Om op de lange termijn succesvol te zijn, is het ontzettend belangrijk om verantwoord te groeien. De resultaten laten zien dat een focus op de korte termijn helaas vaak samengaat met het nemen van onverantwoorde risico’s en vice versa. Om verantwoord te groeien, is een goed plan met een duidelijke visie vereist. Daardoor worden onverantwoorde risico’s juist vermeden.”

Jonge ondernemers

Wanneer het gaat om verantwoord groeien, zijn vooral jonge ondernemers een belangrijke groep om in de gaten te houden. Zo zegt maar liefst 39 procent van hen meer risico’s te nemen dan eigenlijk verantwoord is en stelt 61 procent dat resultaten op de korte termijn hun belangrijkste beslissingen bepalen. Onder alle ondervraagden bedragen deze percentages ‘slechts’ 22 procent en 45 procent. Mannaerts: “Verantwoord groeien, betekent investeringen doen die bijdragen aan een duurzame toekomst van je onderneming. Wij merken dat jonge ondernemers baat kunnen hebben bij een sparring-partner, wat blijkt uit het aantal succesvolle samenwerkingen van ervaren ondernemers met technologie gedreven Millenials. Zelf proberen wij die rol invulling te geven door technologie aan te vullen met veel persoonlijk contact en een sterke focus op de onderneming.”

ZZP Barometer
ZZP Barometer

ZZP Barometer is de informatiebron voor jou als zzp’er, opdrachtgever of intermediair met het laatste zzp nieuws, onderzoek en de beste tips.

Bekijk alle artikelen van ZZP Barometer →