Ga jij als artiest een contract afsluiten met je opdrachtgever?

Download de modelovereenkomst artiest (geen werkgeversgezag)

Wat je ontvangt

  • Modelovereenkomst Artiest zonder werkgeversgezag voor eigen gebruik
  • Twee mogelijke opties, artiestengezelschap en artiest individueel
  • Een rechtsgeldige modelovereenkomst voor jou en je opdrachtgever

Wat je zult leren

Werk jij als zzp’er voor een of meer opdrachtgevers? Dan moet jouw opdrachtgever weten of de Belastingdienst jou ziet als ondernemer of als werknemer in loondienst. Wij geven jou en je opdrachtgever een algemene modelovereenkomst, die jullie kunnen gebruiken om een contract af te sluiten. De modelovereenkomst is gericht op situaties waarin het werkgeversgezag ontbreekt. Hierin is onder andere opgenomen dat jij als opdrachtnemer volledig zelfstandig bent bij de uitvoering van het werk en dat de opdrachtgever alleen aanwijzingen en instructies mag geven over het resultaat van de opdracht. Jij ontvangt twee modelovereenkomsten: artiestengezelschap en artiest individueel. Het gebruik van deze modelovereenkomsten is rechtsgeldig. Jij kan de overeenkomst aanvullen met je eigen situatie.