Hoe werkt een grootboekrekening?

Avatar foto Uncategorized
Page 1 Created with Sketch.
0 Shares

Wat is een grootboekrekening?

Op een grootboekrekening boek je gelijksoortige uitgaven of inkomsten. Vergelijk het met een kaartenbak met daarin verschillende kaarten. Op iedere kaart houd je de gelijksoortige inkomsten of uitgaven bij.

Voorbeeld: op grootboekrekening “personeelskosten” kun je bijvoorbeeld salaris en vakantiegeld boeken.

Soorten grootboekrekeningen

Er zijn twee type grootboekrekeningen die we hieronder verder behandelen en uitsplitsen.

Winst- en Verliesrekening Balansrekening
  • omzetrekeningen
  • kostenrekeningen
  • activa rekeningen (voor bezittingen)
  • passiva rekeningen (voor schulden)

Waaruit bestaat een grootboekrekening?

  • de naam van de grootboekrekening bijvoorbeeld: “personeelskosten”
  • elke grootboekrekening heeft zijn eigen unieke nummer
  • elke grootboekrekening heeft een type: een balansrekening of een winst- en verliesrekening
  • optioneel koppel je aan een grootboekrekening een btw-tarief bijvoorbeeld: “0%, 9%, 21%”

Leuk die nummertjes maar hoe codeer je de grootboekrekeningen?

Elke grootboekrekening heeft zijn eigen unieke code. In Nederland kennen we geen gestandaardiseerd rekeningschema. Bij het toekennen van een nummer aan een grootboekrekening ben je geheel vrij in je keuze.

In Nederland heeft bijna iedere boekhouder of accountant zijn of haar eigen codering. Indien je een boekhouder of accountant hebt is het natuurlijk prettig als jouw codering overeenkomt met die van je boekhouder of accountant. Dit maakt het uitwisselen van data aan het einde van het jaar natuurlijk eenvoudiger.

Ondanks dat je vrij bent in het toekennen van de nummers aan grootboekrekeningen is er op hoofdlijnen wel een indeling die je kunt gebruiken.

Dit rekeningschema ziet er als volgt uit:

Begincijfer Soort grootboekrekening
0 Vaste activa, Eigen vermogen, Voorzieningen, Langlopende schulden
1 Liquide middelen, Kortlopende vorderingen en schulden, Belastingen en premies
2 Tussenrekeningen
3 Voorraden
4 Kosten
5 wordt in het MKB nauwelijks gebruikt
6 wordt in het MKB nauwelijks gebruikt
7 Inkoopwaarde van de omzet / Inkopen / Werk door derden
8 Omzet
9 Privé-mutaties (bij eenmanszaak en VOF’s)
Avatar foto
Jasper Horstink

Jasper Horstink is oprichter en directeur van MoneyMonk, Online Boekhouden voor ZZP’ers. Na 10 jaar werkzaam geweest te zijn in de bankwereld (business-banking: ABN Amro Bank en Deutsche Bank) richte hij in 2013 samen met zijn broer MoneyMonk op. Inmiddels is MoneyMonk toonaangevend voor éénvoudig, snel maar vooral efficient boekhouden voor ZZP’ers. MoneyMonk is in 2015 door BNR ZZP Café uitgeroepen tot hét meest gebruiksvriendelijkste boekhoudprogramma voor ZZP’ers. Bij MoneyMonk hebben we maar één missie: boekhouden écht makkelijk maken!

Bekijk alle artikelen van Jasper Horstink →