Opdrachtgever soms aansprakelijk voor schade zzp’er

Het kan zijn dat de opdrachtgever aansprakelijk is voor de opgelopen letselschade van een zzp’er. Het is namelijk mogelijk dat de zorgplicht die van toepassing is op de werkgever ten aanzien van een werknemer, ook van toepassing is op de opdrachtgever ten aanzien van de ingehuurde zzp’er. Hoe dat zit, leggen wij hieronder kort uit.

De wetgever vindt dat een werkgever dezelfde zorgplicht heeft ten opzichte van iemand die niet werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst maar wel een vergelijkbare positie heeft als een werknemer. Dit is terug te vinden in artikel 658 lid 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Het gaat dan niet alleen om uitzendkrachten of ingeleend personeel, maar in sommige gevallen ook om zzp’ers.

De Hoge Raad heeft in 2012 bepaald dat een werkgever op gelijke voet aansprakelijk kan zijn voor opgelopen letselschade door een bedrijfsongeval van een zzp’er als de werkgever aansprakelijk zou zijn voor een bedrijfsongeval van één van zijn werknemers. Het maakt dus niet uit of iemand op basis van een arbeidsrelatie of op basis van een overeenkomst van opdracht werk verricht. Het gaat erom of de zzp’er afhankelijk is van de zorg over de veiligheid van het werk en de werkplek door de opdrachtgever. Een voorbeeld waarin dit niet het geval is, is een advocatenkantoor dat opdracht geeft aan een schildersbedrijf om het buitenwerk te schilderen, waarbij een schilder in de uitvoering van die opdracht op het terrein van de opdrachtgever een ongeval krijgt. In dat geval is het advocatenkantoor niet aansprakelijk.

Het hoeft niet zo te zijn dat de werkzaamheden die de zzp’er verricht tot de kern van de werkzaamheden van de opdrachtgever behoren. De Hoge Raad zegt hier zelf over: “Aangenomen moet worden dat de reikwijdte van de bepaling [7:658 lid 4 BW] niet beperkt is tot werkzaamheden die tot het wezen van de beroeps- of bedrijfsuitoefening van de desbetreffende opdrachtgever kunnen worden gerekend of normaal gesproken in het verlengde daarvan liggen. Mede gelet op het beschermingskarakter van de bepaling kunnen daaronder ook andere werkzaamheden vallen, waarbij bepalend is of de verrichte werkzaamheden, gelet op de wijze waarop de desbetreffende opdrachtgever aan zijn beroep of bedrijf invulling pleegt te geven, feitelijk tot zijn beroeps- of bedrijfsuitoefening behoren.”

In de betreffende uitspraak van de Hoge Raad in 2012 ging het om een opdrachtgever die aansprakelijk is voor het invalide raken van een zzp’er die een aantal weken aan het werk was bij de opdrachtgever om een machine te repareren. Tijdens deze werkzaamheden liep hij ernstig letsel op waardoor zijn rechterbeen moest worden geamputeerd met alle gevolgen van dien, zoals het niet meer kunnen werken. De Hoge Raad gaf aan dat “bescherming moet worden geboden aan personen die zich, wat betreft de door de werkgever in acht te nemen zorgverplichtingen, in een met een werknemer vergelijkbare positie bevinden.”

In bepaalde gevallen heb je als zzp’er dus dezelfde bescherming als een werknemer. Het ligt aan de omstandigheden van het geval, zoals de feitelijke verhouding tussen de zzp’er en de opdrachtgever, de aard van het werk en de mate waarin de opdrachtgever invloed heeft op de veiligheid van de werkplek en werkmaterialen. Ook moeten de werkzaamheden in de uitoefening van het beroep of bedrijf worden verricht. Dit laatste is niet beperkt tot werkzaamheden die tot het wezen of de kern van de bedrijfsuitoefening van de opdrachtgever behoren.

Ben je als zzp’er afhankelijk van de zorg voor je veiligheid door de opdrachtgever, komt de opdrachtgever deze zorgplicht niet na en loop je als zzp’er daardoor letsel op? In dat geval is de opdrachtgever mogelijk aansprakelijk voor de opgelopen letselschade. Heb je letsel opgelopen en vraag je je af of de opdrachtgever aansprakelijk is voor de schade? Een goede belangenbehartiger kan je hierbij (voor jou vaak kosteloos) helpen.

Flyct
Partner van ZZP Barometer

Wanneer je slachtoffer bent van een ongeval en hierdoor schade oploopt, dan heb je recht op een schadevergoeding. Flyct zorgt ervoor dat je de schadevergoeding krijgt waar je recht op hebt. Onze dienstverlening kost je niets, alle kosten worden namelijk verhaald op de verantwoordelijke partij als deel van de letselschadeclaim.

Bekijk alle artikelen van Flyct →

ZZP Barometer is dé onafhankelijke informatiebron van de zzp-markt in Nederland. Sinds 2008 wordt kennis verzameld en vergaard op basis van structureel onderzoek onder een eigen zzp-panel. Als het naslagwerk en de nieuwsbron voor freelancers, interim professionals, (z)zp’ers, opdrachtgevers, intermediairs en (andere) marktpartijen wordt ZZP Barometer ondersteund door onze themapartners en experts. Wil jij periodiek jouw mening geven en onbeperkt gratis toegang tot alle checklists, downloads, feiten & cijfers, kortingen, ranglijsten, sjablonen en meer? Meld je nu gratis aan.

Aankomende events

Er zijn geen naderende evenementen.

Bekijk de volledige agenda →