KVK Jaaroverzicht Bedrijvendynamiek 2021: Flinke groei starters en veel minder faillissementen

Avatar foto Feiten & cijfers
Page 1 Created with Sketch.
0 Shares

Het aantal bedrijven in Nederland is in 2021 met 120.521 toegenomen tot 2.199.387. Dit is een stijging van 6%. Zowel bij de starters, als gevestigde ondernemers is een groei waarneembaar van het aantal vrouwen. Dit blijkt uit het KVK Jaaroverzicht Bedrijvendynamiek.

In 2021 is de groei, met 83.468, te danken aan de toename van het aantal fulltime zzp’ers. Een groei van 7%, terwijl het aantal mkb’ers nagenoeg gelijk is gebleven. Het aantal faillissementen laat in 2021 een daling van 41 procent zien ten opzichte van 2020: het totaal aantal faillietverklaringen komt daarmee, in 2021, uit op 1.535.

KVK heeft prof. dr. Josette Dijkhuizen, honorair hoogleraar ondernemerschapsontwikkeling aan Maastricht School of Management en zelf ondernemer, gevraagd de cijfers uit het Bedrijvendynamiek 2021 te duiden. Dijkhuizen geeft aan dat ”het lage aantal faillissementen vooral te danken is aan de steunmaatregelen vanuit de overheid. We moeten echter wel ernstig rekening houden met een inhaalslag aan faillissementen in 2022. Uiteraard is dit afhankelijk van het verloop van de pandemie en de verdere economische ontwikkeling.“

Hoogtepunten

  • In Flevoland is het aantal ondernemingen in 2021 gestegen met 8%. Dat is 3% meer dan in 2020. In Zuid-Holland is een groei waarneembaar met 7%. Dat is 2% meer dan in 2020. En Noord-Holland laat het afgelopen jaar een groei zien van 6% en groeit hiermee 2% ten opzichte van 2020.
  • Het aandeel vrouwelijk ondernemers was begin 2021 36% en aan het eind van het jaar 37%. Bij de starters zien we een sterkere groei van het aandeel vrouwen, namelijk van 37% in 2020 naar 39% in 2021. Dit aandeel nam vooral toe in de detailhandel en in de land- en tuinbouw. In Flevoland en Zuid-Holland nam het aandeel vrouwelijk starters relatief sterk toe.
  • De gemiddelde leeftijd van starters was in 2021 net als in 2020 34 jaar, veel lager dan de gemiddelde leeftijd van gevestigde ondernemers (45 jaar).

Dijkhuizen: “Het aandeel vrouwelijke ondernemers stijgt al jaren en ik vind dat heel positief. Meer inclusiviteit in ondernemerschap is van belang voor innovatie en maatschappelijke impact. Dan gaat het niet alleen om meer vrouwen die ondernemen, maar ook om jongeren, migranten en statushouders, of bijvoorbeeld mensen met een beperking.“

Ondernemersdynamiek

  • In 2021 zit de grootste groei van het aantal starters in de sectoren gezondheid (+27%), bouw (+19%),logistiek (+19%) en horeca (+15%).
  • Logistiek: er is een stijging waarneembaar van onder andere de zzp taxichauffeurs, koeriers en goederenvervoer over de weg
  • De gezondheidssector kent ook een grote groei. In deze sector zien we de groei bij de ondersteuning en begeleiding van gehandicapten, maatschappelijk werk, welzijnswerk voor ouderen en de kinderopvang.

Dijkhuizen: “De meeste groei van starters zit dus in sectoren waar op dit moment de grootste potentie zit, zoals gezondheidszorg en bouw. Een van de redenen hiervoor is dat door de huidige krapte aan personeel in deze sectoren meer mensen die werkzaam zijn in deze sectoren overgestapt zijn van een loondienstverband naar ondernemerschap.“

Aantal faillietverklaringen neemt met 41% af in 2021

In het coronajaar 2020 nam het aantal faillietverklaringen af met 15%. In 2021 was de afname 41% t.o.v. 2020. In 2020 waren dit er 2.617, in 2021 zien we het aantal faillissementen teruglopen naar 1.535. Vooral in ICT en media was sprake van een lage afname (van 85 naar 76; -11%). Ook in de gezondheidszorg weinig faillissementen (van 71 naar 59; 17%). Er zijn nog veel faillietverklaringen (weliswaar minder dan 2020) waarneembaar in de bouw (van 423 naar 329; -22%) en zakelijke diensten (van 506 naar 303; -40%). De enige sector met een toename in faillissementen is de relatief kleine sector energie, water en milieu (van 15 naar 20; + 33%). Faillietverklaringen namen relatief sterk af in Zeeland (-60%) en Drenthe (-54%).

Avatar foto
ZZP Barometer

ZZP Barometer is de informatiebron voor jou als zzp’er, opdrachtgever of intermediair met het laatste zzp nieuws, onderzoek en de beste tips.

Bekijk alle artikelen van ZZP Barometer →

Kerncijfers

1,2M
Aantal zzp'ers

Bron: Kamer van Koophandel

Meer weten? Klik hier
100.12
ZZP Vertrouwensindex

Powered by ZZP Barometer

Meer weten? Klik hier
€43,13
ZZP Tariefwijzer

Powered by ZZP Barometer

Meer weten? Klik hier
€63 mrd.
Bruto ZZP Product (BZP)

Powered by ZZP Barometer

Meer weten? Klik hier
7 events
ZZP Agenda

Powered by ZZP Barometer

Meer weten? Klik hier
41 docs
Modelovereenkomsten

Bron: Belastingdienst

Meer weten? Klik hier

ZZP Barometer is dé onafhankelijke informatiebron van de zzp-markt in Nederland. Sinds 2008 wordt kennis verzameld en vergaard op basis van structureel onderzoek onder een eigen zzp-panel. Als het naslagwerk en de nieuwsbron voor freelancers, interim professionals, (z)zp’ers, opdrachtgevers, intermediairs en (andere) marktpartijen wordt ZZP Barometer ondersteund door onze themapartners en experts. Wil jij periodiek jouw mening geven en onbeperkt gratis toegang tot alle checklists, downloads, feiten & cijfers, kortingen, ranglijsten, sjablonen en meer? Meld je nu gratis aan.

Op de hoogte blijven?

Ontvang iedere week de laatste feiten, cijfers, expertartikelen en downloads – speciaal voor jou geselecteerd door ZZP Barometer: