Helft van de zzp’ers kan meer opdrachten aan

Zzp’ers hebben in 2010 gemiddeld de helft (54%) van hun beschikbare tijd declarabel besteed. De helft van de ondervraagde zzp’ers geeft aan vorig jaar minder opdrachten te hebben gehad dan wenselijk. Met name in de informatie- en communicatiebranche was dit het geval (54%). Dit blijkt uit onderzoek onder het Ondernemerspanel van de Kamer van Koophandel.

Uit eerder onderzoek van de KvK bleek al dat ruim 36% van de zzp’ers in toenemende mate concurrentie ervaart van soortgenoten. Desondanks geeft ruim een derde van de nu ondervraagde ondernemers aan in 2010 meer opdrachten te hebben gescoord dan in 2009. Jonge bedrijven, opgericht in 2008 of later, doen het nog beter: zij hadden vorig jaar in 46% van de gevallen meer opdrachten dan in 2009.

In 2010 hebben zzp’ers gemiddeld voor 21 opdrachtgevers gewerkt. In de dienstensector had de zzp’er gemiddeld 11 opdrachtgevers Bij de respondenten was 38% van de opdrachten van een nieuwe opdrachtgever.

Netwerken
De helft van de zzp’ers bundelt de krachten met andere zzp’ers om meer en/of grotere opdrachten binnen te halen. Dat gebeurt het meest in de vorm van een (informeel) netwerk van zzp’ers. Uit eerder onderzoek bleek al dat de gemiddelde zzp’er zelfvoorzienend is: 91% komt aan opdrachten via het eigen netwerk. Voor 14% zijn bemiddelingsbureaus belangrijk en zo’n 17% werft via advertenties/reclame. Een derde van de respondenten merkt dat grote bedrijven vooral via bemiddelingsbureaus inhuren.

Bijna 80% van de respondenten zegt dat hij wordt ingehuurd om zijn specialistische kennis en ervaring. Hoe langer de zzp’er actief is, hoe sterker dit geldt. Vanuit de opdrachtgevers in MKB en grootbedrijf wordt deze reden door 25% bevestigd. Opvallend is echter dat deze opdrachtgevers even vaak (25%) zzp’ers zeggen in te huren omdat zij dan flexibeler kunnen zijn in hun personeelsvoorziening. (Bron: COEN 2010). Door de zzp’ers zelf wordt deze reden door slechts 10% genoemd.

Starters en zzp’ers
In 2010 registreerde de Kamer van Koophandel 123.500 starters, 17% meer dan het jaar daarvoor. De meeste van deze startende ondernemers gaan als zzp’er aan de slag. Een zzp’er is een ondernemer met een eenmanszaak, die geen personeel in dienst heeft. Op 1 januari 2011 telt het Handelsregister 714.000 zzp’ers. Op 1 januari 2010 waren dit er nog 646.000.

Bron: Kvk

Over Jeroen Sakkers (VictorMundi B.V.)

Mede-oprichter van Victor Mundi, waarmee wee zzp'ers helpen via onze initiatieven FOTY Awards en ZZP Barometer. Jaarlijks organiseren we de Dag van de ZZP'er en publiceren we het ZZP Jaarboek. Meer weten? Kijk op www.victormundi.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *