Twee op drie jonge mkb-ondernemers riskeren burn-out

Avatar foto Uncategorized
Page 1 Created with Sketch.
0 Shares
Hoe voorkom je als zzp’er een burn-out? - ZZP Barometer

Hoewel ruim vier op de vijf mkb’ers in Nederland voldoening vinden in hun werk en trots zijn op hun prestaties, loopt bijna een derde een hoog tot zeer hoog risico op een burn-out. Dat geldt vooral voor jonge ondernemers. Van de mkb’ers in de leeftijd van 18 tot 34 jaar heeft maar liefst 67 procent een verhoogd risico op een burn-out. Dit risico is onder andere te verklaren door de onzekere economische omstandigheden en het terugbetalen van de coronasteun. Dit blijkt uit onderzoek* van betaaldienstverlener CCV, waarin 501 Nederlandse mkb-ondernemers hun visie op het ondernemerschap en de gevolgen hiervan op hun mentale welzijn geven.

Terwijl vrijwel alle ondernemers (94 procent) hun mentale welzijn als gemiddeld of zeer goed beoordelen, blijkt opvallend genoeg uit een burn-out assessment dat bijna één op de drie mkb’ers hierop een verhoogd risico heeft. Dat lijkt mede te komen door financiële stress. Zo maakt bijna één op de vijf mkb-ondernemers zich zorgen over het maandelijks kunnen betalen van de rekeningen en betwijfelt meer dan één op de tien mkb’ers of zij de ontvangen coronasteun wel kunnen terugbetalen. Ook heeft de coronacrisis diepe sporen getrokken op het mentale welzijn van ondernemers. Maar liefst één op de zes mkb’ers zegt sinds de pandemie met meer stress en neerslachtigheid te kampen.

Onzekere economische omstandigheden gaan ten koste van innovatie in mkb
Daarnaast hebben de onzekere economische omstandigheden voor een vijfde van de ondernemers gezorgd voor meer pessimisme en depressieve gedachten. Vooral de hoge inflatie, gestegen energieprijzen en toenemende bedrijfskosten zetten het mentale welzijn onder druk. Zo maakt bijna één op de vijf ondernemers zich zorgen of zij hun maandelijkse rekeningen nog kunnen betalen en zegt 28 procent het moeilijk te vinden om te innoveren of hun bedrijf uit te breiden. Verder maken mkb-ondernemers zich zorgen over strengere klimaateisen (33 procent), technologische innovaties zoals AI (30 procent), overheidsregels (28 procent) en stijgende rentetarieven (20 procent). Vooral de jongere generatie lijkt zich zorgen te maken over de toekomst. Zo geven bijna zes op de tien jonge mkb’ers aan veel druk te ervaren en heeft de helft vaak last van stress.

Inroepen professionele hulp niet langer taboe
Hoewel het mentale welzijn van Nederlandse mkb’ers onder druk staat, blijkt uit het onderzoek dat er ook een aantal lichtpuntjes zijn. Zo haalt maar liefst 84 procent nog veel voldoening uit het werk en zijn deze ondernemers trots op de prestaties die zij neerzetten. Ook geven zes op de tien mkb’ers aan dat ondernemen hun grootste passie is, haalt 70 procent veel energie uit hun bedrijf en geven bijna zes op de tien mkb’ers zelfs aan niet zonder hun werk te kunnen. Positief is daarnaast dat het stigma op het zoeken van professionele hulp bij mentale problemen onder de jongere generatie minder groot lijkt dan bij de oudere generatie. Zo zoeken mkb’ers in de leeftijd van 18 tot en met 34 jaar het meest professionele hulp (41 procent). Naarmate men ouder wordt loopt dit aantal terug tot slechts 16 procent onder 55-plussers. Veel ondernemers zoeken daarnaast zelf naar mogelijkheden om het welzijn te vergroten. Bij de meeste mkb’ers (70 procent) staan gezond leven en voldoende rust nemen hoog op het prioriteitenlijstje. De helft investeert in andere maatregelen die hun welzijn kunnen vergroten, zoals het hanteren van flexibele werktijden (49 procent) en thuiswerken (45 procent).

“Hoewel veel ondernemers positief zijn over hun mentale welzijn, zien we dat de mentale rek er bij een deel van de mkb’ers uit lijkt te zijn en dat vooral bij jonge mkb’ers de kans op een burn-out hoog is. Dat is zorgelijk; want de jonge generatie ondernemers is van groot belang als het gaat om de innovatiekracht van onze economie. Bij jonge ondernemers lijken twijfels over motivatie en zingeving ook drijvende factoren achter de grotere vatbaarheid voor een burn-out te zijn. Zo is de aversie tegenover werk groter, zijn ze cynischer over het nut voor derden en is er meer moeite met het opbrengen van enthousiasme”, zegt Fons Schootstra, CEO SME Benelux van CCV . Gelukkig zien we dat veel mkb’ers veerkrachtig zijn en steeds vaker openstaan voor hulp. Het is erg belangrijk dat ondernemers tijdig de juiste steun krijgen, zodat zij hun grootste passie – ondernemen – kunnen voortzetten. Het onderzoek wijst er eveneens op dat financiële zorgen een grote stressfactor is onder mkb-ondernemers. CCV staat als familiebedrijf al sinds de oprichting naast ondernemers en wil hen hierbij – waar mogelijk – ondersteunen. Zo is het cruciaal dat een aantal processen – zoals het betaalverkeer van klanten – goed blijft verlopen, zodat mkb-bedrijven hun facturen kunnen betalen, hun cashflow op orde kunnen houden en kunnen investeren in innovatie en toekomstige groei.”

* de totale populatie van het onderzoek is n=905. Het onderzoek is in zowel Nederland (n=501) als België (n=404) uitgezet. Genoemde resultaten in dit persbericht hebben enkel betrekking op Nederlandse uitkomsten. Het volledige onderzoeksrapport is op aanvraag verkrijgbaar.

Avatar foto
ZZP Barometer

ZZP Barometer is de informatiebron voor jou als zzp’er, opdrachtgever of intermediair met het laatste zzp nieuws, onderzoek en de beste tips.

Bekijk alle artikelen van ZZP Barometer →