Zzp’ers reflecteren liever met vrienden of familie dan professionele coaches

Avatar foto Uncategorized
Page 1 Created with Sketch.
0 Shares
ZZP Barometer | Gespreksinspiratie Jolanda

In de nieuwsbrief van ZZP Barometer van september stond het thema ‘Duurzame inzetbaarheid van ondernemers’ centraal. Er werd een enquête gehouden waaraan 73 ondernemers hebben meegedaan waarvan 36 vrouwen en 37 mannen, de gemiddelde leeftijd was 54 jaar. Het merendeel van de respondenten heeft een dienstverlenend beroep, een bedrijfseconomisch en administratief beroep, of een technisch beroep. De ondernemers uit het onderzoek zijn vooral werkzaam als zzp’er omdat ze van uitdaging in hun werk houden, eigen besluiten kunnen nemen en omdat ze zelf willen bepalen hoeveel en wanneer ze werken. Werken in een familiebedrijf en het feit dat men geen geschikte baan kan vinden in loondienst waren het minst relevant voor de groep respondenten. Dit komt overeen met eerdere onderzoeken en ook het beeld wat we hebben van de ondernemers in Nederland.

Duurzame inzetbaarheid
Van de zzp’ers in het onderzoek gaf ruim de helft aan dat hij/zij volledig financieel afhankelijk is van het bedrijf en 40% is gedeeltelijk financieel afhankelijk van deze inkomsten. Een succesvol bedrijf is dus voor deze groep van levensbelang! Als dat voor jou ook geldt dan betekent het dat je jouw bedrijf moet blijven ontwikkelen om voldoende winst te maken voor nu en in de toekomst. Om dat te kunnen realiseren is het nodig dat je gezond en vitaal bent en blijft en je jezelf ook professioneel en persoonlijk ontwikkelt. We komen daarmee op het terrein van de duurzame inzetbaarheid van ondernemers; het tot het einde van je werkzame leven inzetbaar blijven. We hebben in de enquête de ondernemers gevraagd naar welke thema’s zij binnen duurzame inzetbaarheid belangrijk vinden en dat zijn:

 1. Werkplezier
 2. Mentale c.q. geestelijke gezondheid
 3. Fysieke c.q. lichamelijke gezondheid

Bedrijfsmatige en persoonlijke ontwikkeling
Aangezien het bij duurzame inzetbaarheid van ondernemers gaat om zowel bedrijfsmatige als persoonlijke ontwikkeling, hebben we daar een aantal vragen over gesteld. Op de vraag wat zzp’ers in het afgelopen jaar hebben gedaan aan de ontwikkeling van het bedrijf werden de volgende onderwerpen het meest gekozen:

 1. Regelmatig reflecteren met een andere ondernemer (58%).
 2. Regelmatig reflecteren met een familielid en/of vriend (48%).
 3. Bezoeken van congressen met workshops en/of presentaties (44%).
 4. Het volgen van een training of opleiding (43%).

Het sparren met een ondernemerscoach werd slechts door 19% van de respondenten ingevuld. Dat was zelfs nog minder als werd gevraagd naar de persoonlijke ontwikkeling. Slechts 16% van de zzp’ers geeft aan dat ze een coach hebben ingezet in het afgelopen jaar. Dat zijn lage cijfers voor de inzet van een ondernemerscoach en dat is opvallend, omdat hij of zij juist een onafhankelijke sparringpartner kan zijn voor ondernemers. Wat de zzp’ers in het onderzoek wél hebben gedaan aan persoonlijke ontwikkeling is:

 1. Regelmatig reflecteren met een familielid en/of vriend (55%).
 2. Het volgen van een training of opleiding (55%).
 3. Regelmatig reflecteren met een andere ondernemer (47%).
 4. Bezoeken van congressen met workshops en/of presentaties (31%)

Opvallend is dat het bij zowel de bedrijfsmatige- als de persoonlijke ontwikkeling gaat om dezelfde vier middelen die het hoogste scoren. Gelukkig zijn er allerlei netwerkgelegenheden en veel opleidingsbureaus met aanbod om de zzp’er hierin van dienst te kunnen zijn.

De toekomst
Als laatste is het nog interessant om te kijken naar de komende jaren. Waar liggen de prioriteiten voor de ondernemer? Hieronder een opsomming van de belangrijkste onderwerpen voor de komende jaren.

Bedrijfsontwikkeling                                    Persoonlijke ontwikkeling

Nieuwe en/of andere klanten                   Nieuwe kennis en/of vaardigheden       

Sociale impact                                                  Meer energie

Verdienmodel                                                 Meer werkplezier

Betere financiële resultaten                       Minder negatieve stress

Hierbij is interessant dat de items voor persoonlijke ontwikkeling gemiddeld een veel hogere score kregen dan de thema’s die hoorden bij bedrijfsontwikkeling. Schijnbaar vinden de zzp’ers in het onderzoek het belangrijk om tijd en aandacht te besteden aan hun persoonlijke ontwikkeling. Dat is heel erg goed, want zonder ondernemer is er ook geen onderneming.

De enquête en dit artikel zijn opgesteld door Prof. dr. Josette Dijkhuizen
Zzp’er en bijzonder hoogleraar (Tilburg University)
www.josettedijkhuizen.nl

 

 

 

Avatar foto
ZZP Barometer

ZZP Barometer is de informatiebron voor jou als zzp’er, opdrachtgever of intermediair met het laatste zzp nieuws, onderzoek en de beste tips.

Bekijk alle artikelen van ZZP Barometer →