Ben jij als zzp’er al AVG-proof?

Opdrachten & tarieven
Page 1 Created with Sketch.
0 Shares
ZZP Barometer | AVG-proof | Staffing Groep

AVG een blijvende verandering

Uit onderzoek blijkt dat 49% van de zzp’ers nog altijd niet AVG-proof is. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de privacywet die per 25 mei 2018 in werking is getreden. De wet vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door de komst van de AVG geldt er nog maar één privacywet in de hele Europese Unie en dat bevordert de rechtszekerheid. Maar na invoering van de wet rijzen er nu, driekwart jaar later, diverse vragen: “Ben ik als zzp’er wel AVG-proof en heb ik alles onder controle? Heb ik overal aan gedacht?” Maar nog altijd worstelen zzp’ers met de nieuwe wet en weet een grote groep niet precies wat de regels inhouden. Sinds de invoering van de AVG zijn tot eind 2018 bijna 10.000 privacyklachten ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

In oktober 2018 bleek uit onderzoek van accountantskantoor KPMG dat 98% van de Nederlanders op de hoogte was van de AVG. Maar wat de regels precies inhielden wisten de meeste Nederlanders toen niet. En minder dan de helft was van plan om organisaties en bedrijven te vragen om hun persoonsgegevens weg te halen. Toch heeft de AP eind 2018 al bijna 10.000 klachten binnen.

De klachten die bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) binnenkomen gaan vooral om schending van privacyrechten. Ook dienen mensen een klacht in als meer gegevens worden uitgevraagd dan noodzakelijk zijn en over het ongewenst doorgeven van hun persoonsgegevens aan derden. Zakelijke dienstverleners, de IT-sector en de overheid komen er het slechtst vanaf. Op de voet gevolgd door de financiële instellingen en zorginstellingen. Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP geeft dan ook aan dat dit een reden tot zorg is en dat er nog veel moet gebeuren.

Contract afsluiten met je opdrachtgevers? Download deze gratis modelovereenkomst

Wij geven jou en je opdrachtgever een overeenkomst die jullie kunnen gebruiken om een contract af te sluiten. Download de Algemene Modelovereenkomst "(Foto)Journalisten" en vul deze aan met je eigen situatie.

Meer info

Stand van zaken

Wat is de stand van zaken onder de zzp’ers van ons land, na invoering van de AVG? Zzp’ers hebben ook met de AVG te maken, omdat ze bijvoorbeeld een website hebben, afspraken bijhouden van klanten, telefoonnummers of persoonsgegevens nodig hebben om een factuur te sturen. Uit een online enquête, uitgevoerd door ZZP Barometer onder 575 deelnemers, blijkt dat als we kijken naar hoeveel zzp’ers nu daadwerkelijk AVG-proof handelen, 51% zegt alles volledig op orde te hebben. Blijft er dus een zeer grote groep over die niet of in het geheel niet de zaken op orde te hebben. Dat er nog werk aan de winkel is, is dus wel duidelijk. Zzp’ers hoeven niet meteen bang te zijn voor een boete, maar ze moeten wel laten zien dat eraan gewerkt wordt. Als zzp’er kun je terecht bij de AVG-regelhulp voor aanvullende informatie en oplossingen. Of doe online één van de AVG-checks.

Belastingdienst en AVG

Zzp’ers waren ook de afgelopen tijd in het nieuws als het om hun eigen privacy ging. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kreeg namelijk afgelopen jaar verzoeken van zzp’ers om zich uit te spreken of de Belastingdienst wel een wettelijke grondslag had voor het verwerken van het burgerservicenummer (BSN) in btw-identificatienummers van zzp’ers. Na onderzoek van de AP bleek dit niet het geval. De Belastingdienst werd direct op de vingers getikt en moest de overtreding beëindigen. En er is inmiddels een tussenoplossing gekomen, omdat het de Belastingdienst niet op korte termijn het BSN uit het btw-nummer kon halen. Zo’n 1,3 miljoen eenmanszaken krijgen in 2019 een extra btw-nummer, zonder BSN, voor hun facturen en website.

De gevolgen

Voor veel organisaties, bedrijven en zzp’ers  betekent de AVG toch vaak vooral een onaangename kostenpost, extra werk en vaak onzekerheid. Bedrijven en organisaties die zich niet aan de AVG houden, riskeren echter wel een boete van maximaal 20 miljoen euro of 4 procent van de wereldwijde jaaromzet.

Zo heeft de gemeente Staphorst, de kleinste gemeente van Overijssel, bijvoorbeeld 3,5 fulltime medewerkers aangenomen. Om alle regelgeving in goede banen te leiden. Nou moet je als zzp’er meestal je zaken zelf regelen en betekent de AVG dus voor de zzp’er extra werkdruk en is het een taak die vaak blijft liggen. Dat blijkt ook wel uit de online enquête, waarin 21% van de zzp’ers aangeeft, na driekwart jaar, nog niet AVG-proof te zijn. Dat zelfs 29% geen idee heeft, geeft aan dat de onzekerheid en onduidelijkheid binnen de groep zzp’ers over dit onderwerp aanzienlijk is.

Slechts twee boetes waren er eind 2018 in Europa uitgedeeld. De Autoriteit Persoonsgegevens AP controleert vooral of de juiste procedures worden gevolgd. En deelt vooralsnog waarschuwingen uit als blijkt dat er niet aan de voorwaarden wordt voldaan.

Eind november 2018 bleek bijvoorbeeld dat niet alle Nederlandse banken voldeden aan een nieuwe verplichting uit de privacywetgeving om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen. Volgens een eerste controle door de AP hebben zes banken en negen verzekeraars nog niemand voor deze baan aangemeld. Er worden dan slechts waarschuwingen uitgedeeld.

En, voor het eerst in jaren kan bijvoorbeeld het Rode Kruis geen fruitmanden in de gemeente versturen aan 80-plussers en langdurig zieken. Kerken, zorginstellingen gemeenten mogen de gegevens namelijk niet meer verstrekken.

Conclusie

Ondanks al het ‘gedoe’ rondom de AVG, heeft de privacywet zeker ook een positieve invloed. Overheid, bedrijven en zzp’ers worden immers gedwongen om integer en bewuster met persoonlijke data om te gaan. Daarnaast krijgen consumenten ook een duidelijkere keuze in welke gegevens zij willen delen en welke niet. En de mogelijkheid om op een eenvoudige wijze bezwaar te maken als de regels ten aanzien van privacy geschonden worden. In dat licht is het verontrustend dat bijna de helft van alle zzp’ers de zaken nog niet op orde heeft. Want betreft zo’n bezwaar of klacht jouw product of dienstverlening dan ben je daar als professional voor verantwoordelijk. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Zorg er dus voor dat jij als zzp’er ook AVG-proof bent!​

De Staffing Groep
Partner van ZZP Barometer

De Staffing Groep is sinds haar oprichting in 1986 uitgegroeid tot één van de grootste IT-detacheerders van Nederland. Deze jarenlange ervaring, de brede marktdekking, de gedegen kennis van de zzp-markt en het grote aanbod van projecten vertaalt zich voor onze opdrachtgevers en voor de zelfstandige professionals die bij ons onder contract staan in een klantgerichte, slagvaardige organisatie die er voor zorgt dat de juiste persoon op de juiste plaats gezet wordt. De Staffing Groep is kennispartner van de ZZP Barometer.

Bekijk alle artikelen van De Staffing Groep →

Populaire artikelen

ZZP Barometer is dé onafhankelijke informatiebron van de zzp-markt in Nederland. Sinds 2008 wordt kennis verzameld en vergaard op basis van structureel onderzoek onder een eigen zzp-panel. Als het naslagwerk en de nieuwsbron voor freelancers, interim professionals, (z)zp’ers, opdrachtgevers, intermediairs en (andere) marktpartijen wordt ZZP Barometer ondersteund door onze themapartners en experts. Wil jij periodiek jouw mening geven en onbeperkt gratis toegang tot alle checklists, downloads, feiten & cijfers, kortingen, ranglijsten, sjablonen en meer? Meld je nu gratis aan.

Aankomende events

Er zijn geen naderende evenementen.

Bekijk de volledige agenda →

Recent onderzoek

Ruim helft jongeren wil eigen onderneming starten
Feiten & cijfers
Page 1 Created with Sketch.
0 Shares
Meer flexcontracten met zekerheid, maar ook meer zzp’ers
Feiten & cijfers
Page 1 Created with Sketch.
0 Shares
Driekwart Nederlanders gebruikt werklaptop privé 
Feiten & cijfers
Page 1 Created with Sketch.
0 Shares
Bekijk alle onderzoeken →