Aan de slag als freelancer of zzp’er? Het ultieme stappenplan

Opleidingen & ontwikkeling
Page 1 Created with Sketch.
0 Shares
Aan de slag als freelancer of zzp’er? Het ultieme Stappenplan | ZZP Barometer - starten

Het ultieme ZZP Stappenplan om voor jezelf te beginnen

Je wilt voor jezelf beginnen, maar waar start je? Je zit vast aan regels en wetten, maar ook moet je bedenken hoe jij je eigen onderneming gaat noemen en vormgeven. Hoe komt je logo er bijvoorbeeld uit te zien? Heb je ook al nagedacht over hoe je de boekhouding regelt? Verzeker jij je tegen beroepsaansprakelijkheid of kies je voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Kortom: er moet veel geregeld worden. ZZP Barometer helpt jou met starten. Aan de slag als freelancer of zzp’er met het ultieme ZZP Stappenplan.

Het ultieme ZZP Stappenplan helpt jou als freelancer of zzp’er door de zzp-jungle heen. Aan de hand van 14 stappen wordt duidelijk wat jij als startende zzp’er moet regelen en ondernemen om de basis te leggen. Dit stappenplan biedt praktische handvatten, tips, seminars, voorbeelden en webinars, om het jou zo bij het starten nog gemakkelijker te maken.

In dit ZZP Stappenplan worden de volgende onderwerpen besproken:
Stap 1. Maak een ondernemersplan
Stap 2. Rechtsvorm vaststellen
Stap 3. Bedrijfsnaam bedenken
Stap 4. Inschrijven bij de KvK
Stap 5. Uurtarief bepalen
Stap 6. Regelen, regelen, regelen
Stap 7. Huisstijl creëren
Stap 8. Verzekeren
Stap 9. Administratie starten
Stap 10. Algemene voorwaarden opstellen
Stap 11. Controleer of je aan alle eisen voldoet
Stap 12. Klantenwerving
Stap 13. USP formuleren
Stap 14. Aan de slag!

Stap 1: maak een ondernemersplan

Als je voor jezelf begint als freelancer of zzp’er, loop je meer risico’s. Het is daarom raadzaam jezelf zo goed mogelijk voor te bereiden zodat de risico’s worden verkleind. Stel een ondernemersplan op waarin je je ondernemersdoelen formuleert, een begroting opstelt en inventariseert. Slim!

ZZP Stappenplan - ondernemersplan

Op een rij:
1. Stel realistische ondernemingsdoelen
2. Maak een inventarisatie
3. Stel een begroting op
4. Test het product of dienst bij de doelgroep
5. Trends, ontwikkelingen en onderzoeken
6. Wetgeving
7. Sterke en zwakke punten
8. Bespreek het plan

1. Stel realistische ondernemingsdoelen

Stel vooraf duidelijke doelen. Wat wil ik met mijn onderneming bereiken? Hoe wil ik dit bereiken? Waarom wil ik dit bereiken? Verlies de realiteit niet uit het oog. Ook is het belangrijk om je onderneming te omschrijven. Lever je een product of juist een dienst? Welke producten of diensten lever je? Voor welke doelgroep(en)? Wat wil je bij deze doelgroep bereiken?

2. Maak een inventarisatie

Maak daarna een lijst met wat je daarvoor denkt nodig te hebben. Als je een eigen kapperszaak wil openen, denk dan bijvoorbeeld aan scharen, kappersstoelen, spiegels, pand en ga zo maar door. Bij iedere dienst of product en dus onderneming ziet de inventarisatie er anders uit.

3. Stel een begroting op

Een begroting opstellen is misschien nóg belangrijker. Hoeveel gaat het je allemaal kosten en ook hoeveel moet er minimaal binnenkomen? Dit zijn zaken die je voor jezelf moet opschrijven. Later wordt er in dit ZZP Stappenplan ingegaan op hoe je een uurtarief vaststelt. Bedenk wel dat de kans groot is dat je in het begin moet investeren wil er wat geld in het laatje komen.

4. Test het product of dienst bij de doelgroep

Vraag jezelf ook af of er vraag is naar jouw dienst of product. Hierdoor mijd je het risico dat jouw product niet verkocht wordt, omdat er geen vraag naar is. Het checken of er behoeften is naar jouw product of dienst doe je door mensen op straat of binnen je eigen netwerk te benaderen. Onderschat de kracht van social media ook niet! Vraag het gewoon op de man af. Let wel op dat je dit doet bij potentiële klanten van jouw product of dienst. Check bijvoorbeeld een nieuwe tool voor op de mobiele telefoon vooral bij jonge mensen of test jouw nieuwe revolutionaire eiwit shake bij sporters.

5. Trends, ontwikkelingen en onderzoeken

Bekijk en onderzoek ook de ontwikkelingen in jouw vakgebied. Wat zijn trends? Waar moet je rekening mee houden? Bijvoorbeeld de continue verandering in de mode-industrie wanneer je een kledingwinkel wilt openen.

6. Wetgeving

Iets wat je misschien minder leuk vindt, maar waar je wel mee te maken hebt, zijn wetten en regels. Bedenk met welke wetten jij te maken krijgt en vooral wat dit voor jou gaat betekenen. Misschien moet jij je product of dienst wel juridisch beschermen. Denk aan het beschermen van jouw merknaam of het aanvragen van patent. Hier wordt later in dit ZZP Stappenplan verder op ingegaan bij stap 11.

7. Sterke en zwakke punten

Het is handig om je sterke en zwakke punten op een rij te zetten. Dit helpt je om inzicht te krijgen in jouw vaardigheden en karaktereigenschappen. Dit kan je later helpen om je USP (Unique Selling Point) te formuleren. Je kunt gemakkelijk en snel online een karakter persoonlijkheidstest doen. Dit helpt jou om je karakter objectief in kaart te brengen.

8. Bespreek het plan

Als jouw ondernemersplan klaar is, is het handig om je plan met iemand te bespreken. Dit kan je partner, vriend(in), nicht of zus zijn. Laat ook een deskundig persoon kijken naar je ondernemersplan. Zij kunnen je bijsturen in je plannen, inventarisatie of begroting. Vraag of zij kritisch kunnen zijn. Het plan moet namelijk wel realistisch zijn.

Infographic: Uitstel handhaving Wet DBA heeft zzp'ers niets gebracht | ZZP Barometer

DOWNLOAD VOORBEELD  ONDERNEMERSPLAN 

Stap 2: stel je rechtsvorm vast

Er is geen rechtsvorm speciaal geformuleerd voor de zzp’er of freelancer. Maar toch moet je onderneming een juridische vorm krijgen, de zogenoemde rechtsvorm. Je hebt verschillende vormen, bijvoorbeeld de eenmanszaak, vof of bv. Welke rechtsvorm past het beste bij jouw onderneming? Dit hangt af van jouw situatie. Hoe wil je bijvoorbeeld de aansprakelijkheid regelen? En wat is fiscaal voordelig? De meeste zzp’ers kiezen de rechtsvorm eenmanszaak.

Op een rij:
1. Verschil rechtsvorm met of zonder rechtspersoonlijkheid
2. Rechtsvormen op een rij
3. Webinar

1. Rechtsvorm met of zonder rechtspersoonlijkheid

Er zijn rechtsvormen in verschillen vormen en maten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee hoofdvormen. De rechtsvormen met en zonder rechtspersoonlijkheid. Bij de rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid ben je aansprakelijk met je privévermogen voor eventuele schulden. Bij de rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid ben je meestal niet aansprakelijk met je privévermogen.

Heb jij jouw missie, visie en strategie op een rij? Download deze gratis checklist

Jij kan als freelancer, interim professional of (z)zp’er moeite hebben met het opstellen van je missie, visie en strategie. Download onze gratis checklist en krijg hulp bij het opstellen van jouw missie, visie en strategie.

Meer info
2. Rechtsvormen op een rij

*Eenmanszaak
Een eenmanszaak is gemakkelijk op te richten. Het enige wat je hoeft te doen is inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Bij een eenmanszaak ben je aansprakelijk voor alle handelingen en financiën en is er geen onderscheid tussen privé en bedrijfsvermogen. Dit houdt in dat schuldeisers van je onderneming dus aanspraak kunnen maken op je privébezit. Met ander woorden: als je onderneming failliet gaat, kan je zelf privé ook failliet gaan. Als je een eenmanszaak begint, betaal je belasting over je winst. Wanneer de Belastingdienst je als ondernemer erkent en je voldoet aan het urencriterium, dan heb je recht op belastingvoordeel.

*Vennootschap onder firma (vof)
Als je met andere ondernemers een bedrijf wil beginnen, kies je bijvoorbeeld voor de vennootschap onder firma. Iedereen investeert iets in de onderneming, bijvoorbeeld in de vorm van geld, arbeid of goederen. Om een vof te beginnen, is er geen minimumkapitaal nodig. Net zoals bij een eenmanszaak ben je zowel als persoon en onderneming aansprakelijk. Het verschil is wel dat de schuldeisers in eerste instantie aanspraak mogen maken op het vermogen van de onderneming. Als dit niet voldoende is, kunnen zij aanspraak maken op jouw privébezit of het bezit van je vennoot. De vennoten betalen inkomstenbelasting over het eigen deel van de winst. Iedere vennoot is zelfstandige ondernemer en heeft daarom recht op aftrekposten en vrijstellingen, zoals ondernemersaftrek.

*Maatschap
Wil je samen een beroep met anderen als zelfstandig ondernemer uitvoeren onder een gezamenlijke (bedrijfs)naam? Ook hier geldt, net zoals bij de vof, dat iedereen iets moet inbrengen. De maatschap is gericht op financieel voordeel (belastingvoordeel) en dient geregistreerd te worden in het Handelsregister. Omdat je als zelfstandige gezien wordt door de Belastingdienst, valt je niet onder de werknemersverzekeringen. Je kunt dus geen beroep dus op Ziektewet, WW of WIA.

*Commanditaire vennootschap (cv)
Vof beginnen, maar te weinig kapitaal of zoek je een betrokken geldschieter? De geldschieter wordt je (stille) vennoot. Stille vennoten zijn enkel financieel betrokken. Ook bij een cv dien je je onderneming te registreren in het Handelsregister en ben je zowel privé als met de onderneming aansprakelijk. De vennoot is ook aansprakelijk. Als beherend vennoot betaal je inkomstenbelasting over jouw deel van de winst. Je hebt wel recht op belastingvoordeel, zoals de ondernemersaftrek. Omdat je als zelfstandige gezien wordt door de Belastingdienst, valt je niet onder de werknemersverzekeringen. Je kunt dus geen beroep dus op Ziektewet, WW of WIA.

ZZP Stappenplan - rechtsvormen

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid:

*Besloten vennootschap (bv)
De besloten vennootschap is een bedrijfsvorm waarbij het kapitaal in aandelen verdeeld is en de risico’s van hoofdelijke aansprakelijkheid worden beperkt. Je kan dus niet meer geldverliezen dan het bedrag waarvoor je in de vennootschap deelneemt. Sinds de invoering van de ‘flex-bv’ in 2012 is de populariteit van de bv gestegen onder zzp’ers. Het is tegenwoordig goedkoper en eenvoudiger om een bv op te richten. Dit kan je alleen of samen met andere doen.

*Coöperatie
Een bedrijfsvorm die steeds populairder wordt onder zzp’ers, is de coöperatie. Hierbij profiteer jij als individuele ondernemer van de voordelen van een collectief. Deze bedrijfsvorm is voornamelijk interessant voor zzp’ers die werken in sectoren waar vaker sprake is van grootschalige klussen. Als startende zzp’er is de kans klein dat jij zo’n grote klus in je eentje binnenhaalt. Als jij op bepaalde vlakken samen kunt werken met andere zzp’ers, nemen jouw kansen aanzienlijk toe.

Wil jij meer weten? Bekijk onze uitgebreide checklist over bedrijfsvormen.

3. WEBINAR

https://www.youtube.com/watch?v=bQBRtO819gU

 

Stap 3: bedenk je bedrijfsnaam

Voordat je je gaat inschrijven bij de KvK, moet je een bedrijfsnaam op papier hebben staan. Het formuleren van zo’n naam is nog best een lastig klusje. De naam moet gemakkelijk en niet te lang zijn. Gebruik je een eigen naam? Of juist niet?

Op een rij:
1. Eisen van de KvK
2. Soorten bedrijfsnamen
3. Tips bij het formuleren van je bedrijfsnaam
4. Bestaat je bedrijsnaam al

ZZP Stappenplan - bedrijfsnaam
1. Eisen van de KvK

Je bedrijfsnaam moet, volgens de Kamer van Koophandel (KvK), aan een aantal eisen voldoen voordat je deze mag voeren met jouw nieuwe onderneming.

a. Je mag geen verkeerde indruk wekken
Als je bijvoorbeeld een eenmanszaak begint, mag je bedrijf niet Jansen & Partners heten. Daarmee wek je de indruk dat er meer mensen in het bedrijf werken terwijl dit niet het geval is. Ook mag je alleen het woord ‘bank’ in de bedrijfsnaam gebruiken als je je ook daadwerkelijk bezighoudt met financiën.

b. Je mag geen merknamen overnemen van anderen
Mensen kunnen in verwarring raken als zij jouw merk zien en deze vervolgens linken aan een ander merk, omdat jouw merknaam hetzelfde of erg lijkt op de merknaam van de ander. Op die manier kun jij ten oprechte meeliften op de naamsbekendheid van het bestaande merk. De KvK heeft een drietal aan punten benoemd:
*De gelijkenis in naam: hoe meer de bedrijfsnamen op elkaar lijken, hoe eerder en groter de kans dat er verwarring ontstaat bij klanten of leveranciers
*De mate waarin de werkzaamheden en/of activiteiten op elkaar lijken
*Het gebied waar de onderneming actief is

c. Je mag alleen tekens gebruiken die zijn toegestaan
De KvK heeft vastgesteld dat het gebruik van @ & + mag. De overige lees- en speciale tekens zijn verboden om te gebruiken in je bedrijfsnaam. Dit zijn: ( ) ? ! * # /

2. Soorten bedrijfsnamen

Er zijn verschillende soorten bedrijfsnamen. Ieder bedrijfsnaam heeft z’n eigen kenmerk en associatie. Het is dus van essentie dat je goed nadenkt over jouw bedrijfsnaam. Als zzp’er wordt je (vaak) als bedrijf en persoon in één gezien. Wist je bijvoorbeeld dat bedrijven die vernoemd zijn naar de oprichter betere resultaten boeken?

a. De familienaam
De familienaam is een bekende vorm. Bedrijven worden dus vernoemd naar de oprichter. Bovendien is dit type bedrijf vaak begonnen vanuit een oprichter en later uitgegroeid tot een grote onderneming. Een zeer bekend voorbeeld is de supermarktketen Albert Heijn.

b. De beschrijving
De beschrijvende naam beschrijft het soort dienst of product die het bedrijf verkoopt. Deze namen laten niets aan de verbeelding over. Een voorbeeld is The Consulting Company.

c. De afkorting
De afkorting is vaak een combinatie van beschrijvende elementen, zoals bijvoorbeeld de GGD (Gemeentelijke GezondheidsDienst) of KLM (Koninklijke Lucht Macht). Beschrijvende elementen zijn elementen die de dienst of het product omschrijven.

d. De samenvoeging
Bedrijven met twee of meer woorden bij elkaar gevoegd hanteren de samenvoeging bedrijfsnaam. De samenvoeging bestaat meestal uit een bijvoeglijk naam gevolgd door een werkwoord of zelfstandig naamwoord. Deze bedrijfsnaam-vorm wordt vaak door bedrijven in de dienstverlening gebruikt, zoals bijvoorbeeld ProAssist.

e. Het symbool
Deze vorm van bedrijfsnaam betreft een schriftelijke omschrijving van de symbolische naam. Vaak zit het symbolische elementen ook verwerkt in het logo. Achter het symbool zit meestal een verhaal waaruit de visie van het bedrijf naar voren komt. Een zeer bekend voorbeeld is Google.

f. De fantasievorm
De fantasievorm zegt het zelf al: de bedrijfsnaam is verzonnen op basis van fantasie, emotie en visuele associatie. Vaak zie je dat deze namen goed onthouden worden door mensen, zoals Ziggo of Hyves.

3. Tips bij het formuleren van je bedrijfsnaam

Als je vastgesteld hebt welke bedrijfsnaamvorm je wil gebruiken, is het raadzaam om ook met andere punten rekening te houden. Je bedrijfsnaam moet bijvoorbeeld gemakkelijk te onthouden zijn.  Denk bij het formuleren van je bedrijfsnaam als zzp’er aan de volgende punten:

a. De bedrijfsnaam moet goed te onthouden zijn
De naam moet goed te onthouden zijn vanwege verschillende redenen. De allerbelangrijkste reden is dat klanten jouw gemakkelijke bedrijfsnaam opnieuw uit het geheugen kunnen ophalen waardoor zij jouw bedrijf gaan opzoeken in Google. Dit is gunstig voor jouw omzet.

b. De bedrijfsnaam moet niet te lang zijn
Hier geldt hetzelfde als bij punt 1. Als de bedrijfsnaam te lang is, moeten klanten meer moeite doen om jouw bedrijfsnaam te herinneren. Je vergroot de kans dat jouw klanten je bedrijfsnaam niet meer kunnen herinneren. En dat is zonde…

c. De bedrijfsnaam moet gemakkelijk te schrijven zijn
Wanneer klanten jouw bedrijfsnaam kunnen herinneren, het in Google gaan opzoeken en vervolgens niet weten hoe jouw bedrijfsnaam gespeld moet worden, heb je alsnog een probleem. Klanten kunnen jou niet bereiken waardoor jij inkomsten misloopt.

d. Heel belangrijk: de domeinnaam moet beschikbaar zijn op internet
Heel belangrijk is om na te gaan of je bedrijfsnaam nog niet voorkomt in het handelsregister. Dit kun je gemakkelijk doen door online te kijken op de website van KvK.

e. De bedrijfsnaam moet onderscheidend genoeg zijn
De KvK stelt eisen aan je bedrijfsnaam. Zo mag de bedrijfsnaam niet lijken op een ander bedrijfsnaam, omdat je volgens de KvK kan meeliften op het succes van een ander. Klanten denken (wellicht) dat jij het bedrijf bent waar zij eigenlijk naar op zoek zijn. Niet alleen de KvK stelt eisen. Als het goed is jijzelf ook! Jij wilt zelf natuurlijk ook een onderscheidende naam, omdat je op die manier jezelf van concurrenten van onderscheiden.

f. Internationale plannen? Overweeg een Engelse naam
Geef je bedrijf een internationale naam wanneer je overweegt in het buitenland zaken te doen. Waarom? Simpel: als je jouw bedrijf een Nederlandse naam geeft, snappen internationale klanten niet wat jouw bedrijf te bieden heeft. Bovendien kunnen zij de Nederlandse naam lastig herinneren en loop je inkomsten mis.

g. De bedrijfsnaam moet passen bij de look and feel
Als je een modern, hip en innovatief bedrijf runt, wil je dit aan de klanten laten zien. Je wil namelijk een bepaald soort klant aantrekken, dus zal je dit door middel van een passende bedrijfsnaam moeten communiceren.

h. De bedrijfsnaam moet passen bij jou en bij wat je doet
De reden? Simpel. Als je jouw bedrijf Pink Cosmetics noemt, beloof je cosmetica aan je klanten. Als je dit niet verkoopt, maar wel in je bedrijfsnaam communiceert met je klanten, begrijpen je klanten jouw bedrijf niet. Ook de KvK stelt hier eisen aan. Als je werkt in de financiën, mag je bijvoorbeeld in sommige gevallen de woorden ‘accountant’ of ‘bank’ in je bedrijfsnaam voeren.

4. Bestaat je bedrijfsnaam al

Als laatste is het raadzaam om de bedrijfsnaam te controleren in het systeem van de Kamer van Koophandel. Controleer of je bedrijfsnaam vrij is in het Handelsregister. Dit kun je snel, eenvoudig en online doen. Binnen één klik op de knop weet je of de door jouw net bedachte bedrijfsnaam kan gebruiken.

Stap 4: inschrijven bij de KvK

Als je je rechtsvorm vooraf bepaald heb, is het tijd om je onderneming bij de KvK in te schrijven. Dit moet je uiterlijk 1 week voordat met je jouw nieuwe onderneming start doen. Je komt dan in het Handelsregister te staan. Inschrijven is noodzakelijk omdat de inschrijving de rechtszekerheid bij het zakendoen bevordert.

Op een rij:
1. Bellen met de KvK
2. Bereid je inschrijving voor
3. Maak een afspraak
4. Inschrijfgeld
5. Webinar

ZZP Stappenplan - Kamer van Koophandel
1. Bellen met de KvK

Het is raadzaam om eerst even met de KvK te bellen zodat je weet of je ingeschreven kan worden. De KvK stelt namelijk tegenwoordig strengere eisen aan inschrijvingen. Ook kunnen eventuele vragen direct beantwoord worden. Bovendien hanteert de KvK verschillende procedures per rechtsvorm. Een eenmanszaak beginnen is bijvoorbeeld gemakkelijker dan een bv inschrijven.

2. Bereid je inschrijving voor

Voorbereiding is het halve werk. Dat vindt de KvK ook. Voordat je een gesprek met een van de medewerkers hebt, moet je online een inschrijving voltooien. Hier worden zaken zoals bijvoorbeeld basisgegevens en rechtsvormen.

3. Maak een afspraak

Een afspraak maken met de KvK kun je online regelen. In dit online formulier kies je een kantoor, datum en tijd. De KvK wil weten wie zij voor zich krijgen. Om die reden vul je jouw volledige naam in, geboortedatum, email-adres en telefoonnummer. Nadat je het formulier hebt ingevuld, ontvang je per email een bevestiging van je afspraak. Deze email moet je goed bewaren! Het telefoonnummer dat je hebt ingevuld, moet je bij aankomst laten zien bij de receptie.

4. Inschrijfgeld

Om je te kunnen inschrijven, betaal je eenmalig €50,00 inschrijfkosten en moet je minimaal 18 jaar zijn. Vergeet je ID of paspoort niet mee te nemen!

5. WEBINAR

https://www.youtube.com/watch?v=Ko1CjDX8fBY

 

Wat zijn jouw Unique Selling Points (USPs)? Download deze gratis checklist

Jouw eigen propositie is binnen jouw branche erg belangrijk. Je USP helpt daarbij onderscheidend en concurrerend te zijn. Download deze checklist en zorg ervoor dat jij bewust bent van jouw USPs.

Meer info

Stap 5: uurtarief vaststellen

Als zzp’er ben je niet in loondienst en krijg je per maand dus geen vast bedrag. Jij moet zelf voor je inkomen zorgen. Dit doe je door een uurtarief vast te stellen. En zo’n uurtarief vaststellen is geen gemakkelijk klusje. Want waar baseer je alle kosten op?

Op een rij:
1. Wat is jouw netto-streefinkomen?
2. Wat is jouw bruto-inkomen?
3. Heb je bedrijfskosten? Wat zijn je bedrijfskosten?
4. Tel alles bij elkaar op
5. Schat jouw declarabele uren
6. Jouw zzp-uurtarief
7. Webinar

ZZP Stappenplan - uurtarief
1. Wat is jouw netto-streefinkomen?

Om te bepalen wat jouwnetto-streefinkomen is moet je jezelf afvragen hoeveel je wilt verdienen per maand. Het is te vergelijken met iemand die in loondienst elke maand salaris krijgt gestort. Het is handig om voor jezelf te bedenken of dit minimaal is (je mag nooit onder dit bedrag komen anders kan je er niet van leven) of dat je er goed van kan rondkomen. Voor iedereen kan dit anders zijn, gebruik als leidraad dus je vorige salaris of de hoogte van je vaste lasten. 

2. Wat is jouw bruto-inkomen?

Omdat je als zzp’er niet in loondienst bent, bouw je geen aanvullend pensioen op en ontvang je geen vakantiegeld. Je kunt er dus voor kiezen om hiervoor een bedrag te reserveren. Gemiddeld genomen is dit een bedrag van tien procent, maar dit kan per persoon verschillen. Ga je vaak op vakantie of wil je meer dan gemiddeld sparen, dan is vijftien procent een redelijk percentage.

Over het bedrag wat je nu hebt, betaal je inkomstenbelasting. Als je kunt aantonen dat je meer dan 1225 uur hebt gewerkt, kan je in aanmerking komen voor een aantal fiscale voordelen. 1225 uren werken houdt in dat je minimaal 1225 uren besteedt aan je onderneming(en). Verder moet je meer tijd besteden aan je onderneming dan aan andere werkzaamheden. De uren die je mag meerekenen zijn alle uren die je met jouw onderneming bezighoudt. Dit betreft dus niet alleen aan klanten, maar ook aan bijvoorbeeld offertes opstellen of het vernieuwen van je website. Als je aan dit urencriterium voldoet, kom je in aanmerking voor de volgende fiscale voordelen:

 • Zelfstandigenaftrek: Als je ondernemer bent, je voldoet aan het urencriterium en je hebt aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt, heb je recht op zelfstandigenaftrek. In 2017 bedraagt dit bedrag €7.280.
 • Startersaftrek: De zelfstandigenaftrek wordt verhoogd met een startersaftrek van €2.123 indien je de zelfstandigenaftrek in de afgelopen vijf jaar maximaal twee keer hebt gebruikt en als je de afgelopen vijf jaar niet elk jaar ondernemer bent geweest voor de inkomstenbelasting. Weet je niet zeker of je ondernemer bent? Doe de ondernemerscheck!
 • MKB-winstvrijstelling: De MKB-winstvrijstelling is 14% van je winst, nadat je de zelfstandigenaftrek en startersaftrek van je winst hebt afgetrokken.
 • Oudedagsreserve: Je kunt elk jaar een deel van je winst reserveren voor je ‘oude dag’. Deze reservering zorgt eigenlijk alleen voor een uitstel van belastingheffing. Op korte termijn is dit voordelig, je betaalt minder belasting over je winst. Op een moment valt deze reserve vrij en hoort de afname tot je gehele winst en betaal je meer belasting. Laat je dus goed informeren of dit voor jou voordelig of nadelig is.

Wat is dus nu jouw bruto-inkomen? Een voorbeeld: netto-streefinkomen is €2.500. Als we dit omrekenen naar een jaar, kom je op een bedrag van €30.000 uit. Gemiddeld genomen is de reservering voor pensioen en vakantiegeld 10% van het netto-streefinkomen. Dit zou een bedrag van €3.000 betekenen. De inkomstenbelasting is situatie-afhankelijk, maar gemiddeld genomen is dit 30% van het netto-streefinkomen: €9.000. Het totale bruto-inkomen is dan €30.000 + € 3.000 + €9.000 = €42.000.

3. Wat zijn jouw bedrijfskosten?

Bedrijfskosten zijn kosten die gemaakt worden om jouw bedrijf als zzp’er draaiende te houden. Dit kan variëren van afschrijvingskosten tot de kosten van een bedrijfspand. De bedrijfskosten zijn voor elke zzp’er anders. De een heeft hogere kosten voor het pand en de ander heeft weer hogere reis- en autokosten. Als je de boekhouding op orde hebt, kan je goed zien wat jouw bedrijfskosten zijn. Iedere zzp’er heeft andere bedrijfskosten. Enkele voorbeelden van bedrijfskosten:

 • Bedrijfsruimte
 • Marketing
 • Rentelasten
 • Verzekeringen
 • Reiskosten
 • Administratiekosten
 • Afschrijvingskosten
 • Onvoorziene kosten
4. Tel alles bij elkaar op

Alle kosten die je verwacht te maken en het bedrag wat je wilt overhouden moet je bij elkaar optellen. Dit moet je dus per jaar omzetten om van te kunnen leven. Je moet hier het bruto-inkomen dat je bij stap twee hebt berekend optellen bij de bedrijfskosten die je bij stap drie hebt berekend. Hieruit ontstaat de omzet die je moet behalen. 

5. Schat jouw declarabele uren

Je kunt ervanuit gaan dat je niet alle uren die je als zzp’er maakt zult besteden aan een opdrachtgever. Vooral in het begin ben je veel bezig met andere zaken. Administratie, netwerken en het acquireren van opdrachten zijn hier voorbeelden van. Ook ben je weleens ziek of heb je andere redenen waardoor je niet kunt werken. Je kunt ervanuit gaan dat je daar ongeveer 30% van je tijd mee bezig bent als zzp’er. Als starter kan dat zelfs wel 50% zijn. Je declarabele uren reken je dan uit door je omzet te delen door het aantal uur dat je denkt te kunnen factureren.

6. Jouw zzp-uurtarief!

Je bent nu klaar om jouw uiteindelijke uurtarief te berekenen. Eerst heb je informatie verkregen over de factoren die bepalen of jouw uurtarief hoger of lager kan zijn dan jouw berekende uurtarief. Vervolgens heb je de bovenstaande punten gevolgd om jouw uurtarief te berekenen. Goed nieuws, dit is jouw laatste stap! Nu je alle cijfers hebt kan je je uiteindelijke uurtarief berekenen.

Tip: Het is raadzaam om te werken met een variabel uurtarief. Voor spoedopdrachten met hoge urgentie kun je een hoger uurtarief vragen. Voor opdrachten die veel tijd in beslag nemen, kun je korting geven op je uurtarief. Langere opdrachten bieden namelijk zekerheid voor inkomen. Bovendien is het raadzaam om je uurtarief jaarlijks te herzien. De trends, ontwikkelingen en concurrentie in de markt veranderen. Daarom is het essentieel om hier rekening mee te houden. Bijvoorbeeld, een concurrent vraagt een lager uurtarief in vergelijking met jouw uurtarief. Veel klanten zullen dan waarschijnlijk voor de concurrent kiezen waardoor jij opdrachten misloopt. Je zal dus waarschijnlijk jouw uurtarief ook moeten aanpassen. Als er bijvoorbeeld een nieuwe ontwikkeling is in de ICT en jij beheerst als een van de weinige in de markt die ontwikkeling. Je kunt jouw uurtarief verhogen!

7. WEBINAR

 

Stap 6: regelen, regelen, regelen

Om te starten als zzp’er moet je veel regelen. Zo is het openen van een zakelijke bankrekening belangrijk, maar ook een zakelijk telefoonnummer is aan te raden. Ook moet je nadenken over een zakelijk email-adres en overweeg het gebruik van social media accounts. Als laatste is het essentieel om na te denken over een werkplek. Kun je bij de opdrachtgever op kantoor werken of denk je na over een flexwerkplek?

Op een rij:
1. Open een zakelijke rekening
2. Regel een zakelijk telefoonnummer
3. Maak een zakelijk email-adres aan
4. Open zakelijke social media accounts
5. Regel je werkplek

ZZP Stappenplan - regelen, regelen, regelen
1. Open een zakelijke bankrekening

Allereerst is het aan te raden een zakelijke rekening te openen. Op die manier scheidt je privé- en bedrijfsvermogen. Ook is het in één oogopslag duidelijk hoe jij er zakelijk financieel voorstaat.

2. Regel een zakelijk telefoonnummer

Ook is het regelen van een zakelijk telefoonnummer raadzaam. Op die manier houdt je werk en privé, als je dit belangrijk vindt, gemakkelijker gescheiden. Wist je bijvoorbeeld ook dat je een nummer eenvoudig door kunt schakelen naar je privé telefoon? Door een zakelijk telefoonnummer te communiceren, kom je bovendien professioneler over.

3. Maak een zakelijk email-adres aan

Potentiële klanten moeten je ook via e-mail kunnen bereiken. Maak een zakelijk e-mailadres aan. Dit kun je regelen tijdens het laten bouwen van je website. Maak een emailadres aan die professioneel overkomt en bovendien goed te onthouden is.

4. Open zakelijke social media accounts

Als je doelgroep gebruik maakt social media is het aan te raden zakelijke social media accounts aan te maken. Hierdoor kom je gemakkelijk in contact met hen, ben je online vindbaar en kun je bovendien je merknaam, producten of diensten communiceren.

Bij het selecteren van de juiste social media accounts is het essentieel om te kijken waar jouw doelgroep online actief is. Maak dus niet zomaar allerlei accounts aan. Denk er goed over na. Maak een Facebookaccount aan, wanneer je merkt dat je doelgroep op dit platform actief is. Besluit je te betalen voor Facebook, LinkedIn, Instagram of Twitter? Denk aan de Reclame Codes! Wanneer je iemand anders betaalt voor het posten van een bericht op social media voor commerciële doeleinden, dient hij hashtags te gebruiken #adv of #spon. De ontvangers van dit bericht weten nu dat het gaat om een betaald bericht.

Aan de slag als freelancer of zzp’er? Het ultieme Stappenplan
5. Regel je werkplek

Een zeer belangrijk punt is de werkplek. Vraag jezelf af of je een pand wilt huren, of dat je thuis wil werken. Of kies je toch voor flexwerkplekken? Wellicht werk je wel bij de opdrachtgever op kantoor. Check wel voordat je besluit thuis te werken of dit van de gemeente waarin je woont mag. Dit staat in het Bestemmingsplan van jouw wijk. Veel gemeenten hebben hier geen problemen mee, maar er zijn gemeenten met Bestemmingsplannen die hier geen goedkeuring voor geven. Het Bestemmingsplan heeft als doel om de ruimte te ordenen met woningen, horeca, winkels en bedrijven.

Stap 7: huisstijl creëren

Je doelgroep moet jouw merknaam gaan herkennen zodat je klanten scoort. Een juiste huisstijl is hierbij van essentieel belang. Het is namelijk de visuele presentatie van je onderneming en zorgt ervoor dat je doelgroep een bepaalde look & feel bij jouw product of dienst krijgt. Houd rekening met twee factoren tijdens het formuleren en creëren van je huisstijl:

Op een rij:
1. Grafisch vormgeving
2. Huisstijldragers

ZZP Stappenplan - huisstijl
1. Grafisch vormgeving

a. Look and feel. Wat wil jij uitstralen naar jouw doelgroep? Vertaal dit vervolgens naar het kleur- en beeldgebruik.
b. Kleurgebruik vaststellen. Kies minimaal 2 en maximaal 4 basiskleuren.
Let op! De kleurkeuze hangt af van het soort type bedrijf. Focust jouw bedrijf zich vooral op de zakelijke markt? Ga voor neutrale kleuren, zoals blauw, grijs of zwart.
c. Typografie vaststellen. Ga je voor een schreef of schreefloze letter? Of kies je voor een modern en sterk lettertype of juist speels?
d. Logo creëren.
Tip! Ga in gesprek met een grafisch vormgever. Laat je adviseren. Houd wel rekening met het door vooraf vastgesteld kleurgebruik en typografie. Deze elementen moeten terugkomen in het logo.
e. Beeldelementen kiezen. Zijn er beeldelementen die een associatie oproepen met jouw bedrijf? Bijvoorbeeld, het appeltje van Apple
Let op! Denk hier goed over na. Het beeldelement gaat namelijk zorgen voor een associatie bij de doelgroep.

2. Huisstijldragers

a. Vaststellen van de middelen/media. Welke middelen ga je inzetten om je doelgroep te bereiken of te informeren? Bijvoorbeeld, social media of een website. Tip! Ga in gesprek met een communicatiespecialist. Laat je adviseren over welke middelen jij moet inzetten om je doelgroep te bereiken
b. Doorvoering van de huisstijl in alle middelen en communicatie.
* Is het logo overal terug te zien?
* Gebruik je overal dezelfde kleuren?
* Kun je overal dezelfde typografie hanteren?
* Gebruik je overal het typerend beeldelement van jouw bedrijf?

Stap 8: verzekeren

Als zzp’er ben je niet automatisch verzekerd. Dit moet je zelf doen. Tenminste, als jij dat wil want er zitten kosten aan verbonden. Welke verzekeringen zijn nu wel of niet van belang? Het is raadzaam om je te laten inlichten over de voor- en nadelen van verzekeringen bij een verzekeringsmaatschappij of onafhankelijke adviseur.

Op een rij:
1. Sluit af wat bij jouw situatie, sector en onderneming past
2. Belangrijkste zzp-verzekeringen

ZZP Stappenplan - verzekeren
1. Sluit af wat bij jouw situatie, sector en onderneming past

Voordat je besluit een of meerdere verzekeringen af te sluiten, is het raadzaam de voor- en nadelen van een verzekering op een rij te zetten. Het grootste voordeel aan een verzekering is dat deze de eventuele schade dekt waardoor jij geen financiële schade lijdt. Je kunt je onderneming gewoon voortzetten. Tegelijkertijd moet jij je als zzp’er wel afvragen hoe groot de kans is dat jij schade gaat lijden. Een verzekering afsluiten kost nu eenmaal maandelijks een vast bedrag.

Het is daarom belangrijk om te kijken naar jouw situatie. In welke sector ga je werken? Welk product of dienst ga jij verkopen? De sector bepaalt deels welke verzekering handig zijn. Ga je werken in de bouw, dan kunnen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering daarbij handig zijn. Als je van een hoge stijger valt, dekt de verzekering de lichamelijke en financiële schade. Maar bekijk ook welk product of dienst jij gaat verkopen. Word je financieel adviseur? Overweeg een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Als de klant zegt dat hij financiële schade heeft door jouw financieel advies en dit ook kan aantonen, dan ben jij de verantwoordelijke.  Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de verzekering de schade.

Het afsluiten van een verzekering doe je niet één, twee, drie. Denk er goed over na en neem alle voor- en nadelen mee in overweging. Het is daarom raadzaam om in gesprek te gaan met verzekeringsmaatschappij of onafhankelijk adviseur.

2. Belangrijkste zzp-verzekeringen

Er zijn verschillende verzekeringen. Hieronder worden de belangrijkste verzekeringen voor zzp’ers toegelicht.

a. Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
Een AOV dekt het risico op arbeidsongeschiktheid. Wanneer jij als zzp’er langdurig ziek wordt, krijg je per maand een bedrag uitgekeerd. Wel betaal jij als zzp’er per maand ook aan de verzekering. De AOV is de enige verzekering waarbij de kosten niet gemakkelijk in kaart te brengen zijn. Het hangt er namelijk af in welke risicoklasse jij valt.

b. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële schade gemaakt vanuit beroepsfunctie. Geef je als adviseur het verkeerde advies en leidt dit tot financiële schade? De klant zal jou aansprakelijk stellen. Dit kan oplopen tot een hoog bedrag. En dat wil je natuurlijk niet. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt dit. De kosten, afhankelijk van je beroep, voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kost tussen de €25,00 en €300,00 per maand.

c. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade die is aangebracht bij personen. Ben je schoonmaker en glijdt er iemand uit over jouw net gedweilde vloer? De andere partij zal je aansprakelijk stellen wanneer er kosten uit het ongeval voortvloeien. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt deze kosten voor je. De gemiddelde kosten zijn €7,50 en €12,00 per maand.

d. Rechtsbijstandverzekering
De rechtsbijstandverzekering dekt de financiële schade die voortvloeit vanuit een juridisch conflict. Het kan voorkomen dat je een juridisch conflict krijgt. Niemand wil het, maar het kan nu eenmaal voorkomen. Een klant is niet tevreden met het door jou geleverde werk en weigert te betalen tenzij jij het opnieuw levert. Terwijl anders is afgesloten in de overeenkomst.

e. Ziektekostenverzekering
De ziektekostenverzekering is een verzekering die de kosten van medische behandelingen dekt, zoals bijvoorbeeld hulpmiddelen. Je betaalt als zzp’er circa €100,00 per maand.

f. Algemene Ouderdomswet
De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt het inkomen wanneer jij stopt met werken. Werknemers in loondienst bouwen via de werkgever automatisch AOW op. Het verschil tussen jou als zzp’er en werknemer is dat jij zelf dient te zorgen voor aanvullend pensioen. Je hebt namelijk net zoals ieder ander recht op pensioen, maar dit is geen vetpot. Je kunt je aanvullend pensioen op verschillende manieren regelen.

g. Bedrijfsvermogen verzekeren
Deze verzekering biedt ondernemers de mogelijkheid om kantoren, inventaris, voorraden en transportmiddelen te verzekeren tegen diefstal, schade of brand.

Stap 9: administratie starten

Als je een onderneming start, begint vanaf dat moment het bijhouden van de administratie. Bewaar alles en start op tijd. Bonnetjes, facturen en offertes. Veel zakelijke kosten zijn namelijk fiscaal aftrekbaar.

Op een rij:
1. Houd je administratie vanaf moment 1 bij!
2. Bakkensysteem
3. Eisen van de Belastingdienst
4. Open een zakelijke rekening
5. Voldoe aan het urencriterium
6. Verbreed je visie: er zijn tal van tools en apps

ZZP Stappenplan - administratie
Omzet verdubbelen als zzp'er? Download deze gratis videocursus

50 dagen lang hebben wij nieuwe tips, trucs, interviews en succesverhalen die jou inspireren en (nog) succesvol(ler) maken. Onze experts geven jou adviezen die jouw omzet als zzp’er kunnen verdubbelen.

Meer info
1. Houd je administratie vanaf moment 1 bij!

Het is heel raadzaam om direct te beginnen met het bijhouden van je administratie. Begin dus direct met bonnen, facturen en offertes verzamelen. Het is raadzaam om alle uitgaven concreet op een rij te zetten, bijvoorbeeld in een map. Er zijn tegenwoordig ook handige tools die het verzamelen van bonnen gemakkelijker maakt. Met 1 druk op de cameraknop verzamel je al jouw bonnetjes gemakkelijk en snel in één tool.

2. Bakkensysteem

Boekhouders adviseren, naast het gebruik van tools, om gebruik te maken van het ‘bakkensysteem’. Dit houdt in dat alle documenten worden onderverdeeld, bijvoorbeeld inkomende en uitgaande documenten, in verschillen bakken.

Wanneer je klanten krijgt, moet je facturen opstellen. Er moet immers geld verdiend worden. Houdt punctueel bij welke klanten je moet factureren, welke klanten je gefactureerd hebt, welke klanten er betaald hebben en welke klanten er nog niet betaald hebben. Handig is om ook te administreren wie je een herinnering hebt verstuurd. Op die manier weet je precies wat de stand van zaken zijn en loop je geen inkomsten mis. Het is raadzaam om de administratie tweewekelijks bij te werken. Een gemiddelde bedrijfsadministratie kan onderverdeeld worden in vijf bakken:

Eerste bak: inkomende facturen
Tweede bak: uitgaande facturen
Derde bak: het bonnetjesvak
Vierde bak: de fiscale bak, bijvoorbeeld de aangiftes voor de btw en de inkomstenbelasting
Vijfde bak: contracten en vergelijkbare juridische documenten

Heb jij jouw missie, visie en strategie op een rij? Download deze gratis checklist

Jij kan als freelancer, interim professional of (z)zp’er moeite hebben met het opstellen van je missie, visie en strategie. Download onze gratis checklist en krijg hulp bij het opstellen van jouw missie, visie en strategie.

Meer info
3. Eisen van de Belastingdienst

Ook moet je als zzp’er dus rekening houden met de Belastingdienst. De Belastingdienst stelt namelijk eisen aan een ‘deugdelijke administratie’. Zo heb je bijvoorbeeld de bewaarplicht van zeven jaar. Let wel op! Voor onroerende zaken geldt een bewaarplicht van tien jaar. De fiscus beschouwt de volgende aspecten als basisgegevens van een zakelijke administratie:

* Grootboek
* Debiteurenadministratie
* Crediteurenadministratie
* In- en verkoopadministratie
* Voorraadadministratie
* Indien van toepassing:loonadministratie

ZZP Stappenplan - belastingdienst
4. Open een zakelijke rekening

Het opzetten van een administratie hoeft niet lastig te zijn. De eerste stap, is zoals eerdergenoemd, het openen van een zakelijke rekening. Dit wordt aangeraden, omdat je op die manier in een opslag ziet wat de stand van zaken zijn. Er is nu een duidelijk onderscheid tussen je privé en zakelijke rekening.

5. Voldoe aan het urencriterium

Ook heb je, als het goed is, een btw-nummer van de Belastingdienst ontvangen. Hiermee kun jij als ondernemers voordeel halen, bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek. Er zit wel een belangrijke voorwaarde aan. Je moet voldoen aan het urencriterium:

a. Als zzp’er moet je ten minste 1225 uren besteden aan het feitelijk drijven van een of meer ondernemingen
b. Als zzp’er moet je meer dan 50 procent van de tijd die je werkte besteden aan een of meer ondernemingen. Let op! Je hoeft niet aan deze voorwaarde te voldoen als je in een van de vijf voorafgaande jaren niet actief als ondernemer was

De administratie moet er dus voor zorgen dat jij gaat voldoen aan het urencriterium. Raadzaam is om aan het einde van elke dag op te schrijven wat je welk uur gedaan hebt en nog belangrijker: hoeveel uren je daadwerkelijk aan je bedrijf hebt besteed.

6. Verbreed je visie: er zijn tal van tool en apps

Als je denkt dat administratie een grote stapel papier is, dan heb je het mis. Er zijn tegenwoordig handige tools en apps. Zo zijn er computerprogramma’s die de administratie een stuk sneller en gemakkelijker maken.

7. SEMINAR

Ondernemersplein.nl organisatie regelmatig seminars waarin de eisen van de Belastingdienst met startende zzp’ers worden besproken. Het seminar is te volgen op verschillende KvK locaties door heel Nederland. Er zitten geen kosten aan het seminar verbonden.

Stap 10: algemene voorwaarden opstellen

De reden waarom jij als zzp’er algemene voorwaarden op moet stellen is om een simpele reden: je dekt jezelf in en voorkomt problemen. De algemene voorwaarden zijn regels die je standaard laat gelden tijdens overeenkomsten met klanten. Het opstellen van algemene voorwaarden scheelt je tijdens het opstellen van contracten en facturen tijd en moeite.

Op een rij:
1. Basiseisen algemene voorwaarden
2. Opstellen van algemene voorwaarden
3. Controle algemene voorwaarden

1. Basiseisen algemene voorwaarden

Er zijn wel twee basiseisen die worden gesteld aan algemene voorwaarden:

a. De inhoud mag niet als onredelijk bezwaar zijn voor de wederpartij; het moet voldoen aan de beginselen van de redelijkheid en billijkheid
b. De wederpartij moet de algemene voorwaarden in kunnen zien

Hier dien jij als zzp’er rekening mee te houden. Wanneer de algemene voorwaarden niet voldoen aan de basiseisen, worden de door jou opgestelde algemene voorwaarden door de KvK nietig verklaard.

2. Opstellen van algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden moeten de volgende punten genoemd worden:
* Offerte
* Transport
* Levertijd
* Betaling
* Eigendomsvoorbehoud
* Garantie
* Afwikkeling van geschillen
* Aansprakelijkheid

3. Controle algemene voorwaarden

Wanneer je algemene voorwaarden geschreven zijn, is het raadzaam om te controleren of zij niet in strijd zijn met de wet van de redelijkheid en billijkheid. Je kunt dit laten controleren door een jurist. Wanneer dit wel het geval is, is het raadzaam om je algemene voorwaarden te herschrijven.

Stap 11: controleer of je aan alle eisen voldoet

Als je een eigen bedrijf start, moet je bedrijf aan een aantal eisen voldoen om te mogen starten. Denk bijvoorbeeld aan verplichte diploma’s of het bestemmingsplan.

Op een rij:
1. Verplichte diploma’s
2. Milieueisen
3. Reclame en promotie

ZZP Stappenplan - eisen
1. Verplichte diploma’s

Om bepaalde beroepen uit te mogen voeren, zijn diploma’s nodig. Denk bijvoorbeeld aan het diploma van de Sociale Hygiëne in de horeca. Alleen als je dit diploma in je bezit hebt, mag je alcohol schenken. Een ander voorbeeld is het diploma van een verzorgende IG (Verzorgende Individuele Gezondheidszorg). Als je dit diploma in je bezit heb, mag je bijvoorbeeld wel katheteriseren. Het soort diploma wat je nodig hebt, hangt dus af van de sector waarin je gaat werken. Stel jezelf dus de vraag welk(e) soort(en) diploma(‘s) jij per se nodig hebt om je beroep uit te mogen voeren.

2. Milieueisen

Heeft jouw onderneming met milieueisen te maken? Hoogstwaarschijnlijk wel. Iedereen heeft namelijk afval en ook iedereen moet afval scheiden. Plastic, groenafval en glas scheiden kan op die manier efficiënt gerecycled worden voor hergebruik.

Ook bestaat er gevaarlijk afval. Dit is afval wat schadelijk is voor de mens, dier of milieu. Dit soort afval dient ook gescheiden te worden en vervolgens te worden afgegeven in het daarvoor bestemde eindpunt. Voorbeelden van gevaarlijk afval zijn batterijen, spaarlampen, bestrijdingsmiddelen, verfresten, inkt, oplosmiddelen en tl-buizen.

Heb jij jouw missie, visie en strategie op een rij? Download deze gratis checklist

Jij kan als freelancer, interim professional of (z)zp’er moeite hebben met het opstellen van je missie, visie en strategie. Download onze gratis checklist en krijg hulp bij het opstellen van jouw missie, visie en strategie.

Meer info
3. Reclame en promotie

Elke gemeente heeft een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) regelgeving. Hierin staan allerlei zaken met betrekking tot de openbare orde en de veiligheid van iedere gemeente. Binnen de APV wordt onderscheid gemaakt tussen twee branches: detailhandel en horeca. In beide regelgevingen wordt reclame en promotie aangehaald.

In alle gevallen heb je geen toestemming nodig om ongeadresseerd reclamemateriaal te verspreiden, zoals bijvoorbeeld huis-aan-huisfolders, -flyers of monsters. Wel heb je in sommige gemeenten toestemming nodig om reclamemateriaal onder winkelend publiek of achter ruitenwissers van auto’s te verspreiden. Ook kan de gemeenten reclamemateriaal op een openbare plaats of in een bepaalde periode verbieden.

Naast de APV dien je ook rekening te houden met Stichting Reclame Code (NRC). In de NRC staan namelijk regels waar jouw reclame aan moet voldoen. Zo mag je bijvoorbeeld geen reclame voeren voor bepaalde voedingsmiddelen, tabaksproducten of (reis)vakanties.

Let goed op, want voor social media gelden ook eisen! Betaal je voor berichten op Facebook, Instagram of Twitter om bijvoorbeeld je product bij de doelgroep onder de aandacht te brengen? Dit moet je de ontvangers dan  laten weten door een hashtag toe te voegen aan het bericht. Bijvoorbeeld, #spon (gesponsord bericht) of #ad of #adv (advertentie).

Zie je door alle bomen het bos niet meer en weet je niet of jouw reclamemateriaal voldoet aan alle eisen? Geen paniek! Je kunt dit snel en gemakkelijk controleren op de website van SRC.

Stap 12: klantenwerving

De basis voor jouw bedrijf is er. Nu moet je klanten en opdrachten binnenkrijgen. Hoe doe je dat?

Op een rij:
1. Ga op zoek naar een proefopdracht
2. Vindbaar op internet
3. Netwerken
4. Zeg niet te snel ‘nee’
5. Verzamel referenties

ZZP Stappenplan - klantenwerving
1. Ga op zoek naar een proefopdracht

De eerste stap is eenvoudig. Vraag in je netwerk om een proefopdracht. Lever vervolgens goed werk en houd je aan alle afspraken en deadlines. Grote kans dat je nog een opdracht mag doen of dat je bedrijf doorverteld worden aan mensen uit het netwerk van je ‘proef opdrachtgever’. 

Wat zijn jouw Unique Selling Points (USPs)? Download deze gratis checklist

Jouw eigen propositie is binnen jouw branche erg belangrijk. Je USP helpt daarbij onderscheidend en concurrerend te zijn. Download deze checklist en zorg ervoor dat jij bewust bent van jouw USPs.

Meer info
2. Vindbaar op internet

De tweede stap die je kan zetten is zorgen voor een website en verschillende passende social media accounts. Dit heb je bij stap 5 en 6 kunnen lezen. Het belangrijkste is dat je gevonden kan worden op Google. Klanten zullen je namelijk gaan opzoeken in Google. Als jouw bedrijfsnaam niet naar voren komt, loop je opdrachten mis. Dat wil je niet!

3. Netwerken

Een derde stap is het bijwonen van netwerkbijeenkomsten, evenementen en borrels. Met andere woorden: vergroot je netwerk. Dit kan ook door je aan te sluiten bij een beroepsvereniging. Door deze stap te zetten ben je direct in contact met andere ondernemers. Je kunt gaan samenwerken, maar ook lijntjes uitgooien. Wellicht komt er een opdracht voor je uitrollen. Onderschat de kracht van het netwerken daarom niet! Het is raadzaam om hier per week tijd in te stoppen.

Tip! Jaarlijks wordt de Dag van de Zzp’er georganiseerd. Op deze dag kun je netwerken met andere zzp’ers, opdrachtgever en intermediairs. Ook wordt er op diezelfde dag de Freelancer Of The Year Awards uitgereikt aan de beste zzp’er van het jaar. Door mee te doen, vergroot je jouw netwerk en tegelijkertijd maak je kans op prijzen die jou helpen verder te groeien in de zzp-wereld.

4. Niet te snel ‘nee’ zeggen

Een gouden tip: zeg in het begin niet te snel ‘nee’. Als starter is het belangrijk dat je te weten komt wie bij jou past. Hier kom je eigenlijk alleen achter als je opdrachten aanneemt. Naar mate de tijd vordert, zal je merken dat het drukker wordt. Je kunt vanaf dat moment opdrachten afslaan, omdat je weet dat de opdrachtgever niet helemaal bij jouw onderneming past.

5. Verzamel referenties

Het verzamelen van referenties is essentieel voor jou als zzp’er! Door goede referenties te verzamelen, vergroot je je betrouwbaarheid en geloofwaardigheid als zzp’er. Een handige tool, door veel zzp’ers gebruikt, is Ratecard. Ratecard is een onafhankelijke online tool waar je gratis een account aanmaakt. Opdrachtgevers kunnen daardoor gemakkelijk en snel een referentie achterlaten op jouw pagina.

Stap 13: USP formuleren

Nu je weet welke opdrachtgevers bij je passen, is het tijd om je USP (Unique Selling Point) te formuleren. De USP helpt je bij het onderscheiden van de concurrenten op de markt en zorgt ervoor dat je potentiele klanten kunt overtuigen.

Op een rij:
1. Hoe formuleer je een eigen USP?
2. Pitchen
3. Webinar

https://youtu.be/2cLW9D9xV4U

1. Hoe formuleer je een eigen USP?

Het formuleren van de USP is niet heel eenvoudig. Doorloop de volgende stappen voor het formuleren van je USP

a. Wie ben jij?
Welke kwaliteiten heb jij in huis en welke meerwaarde kun je daarmee creëren? Meestal weet je zelf wel wat je kwaliteiten zijn. Mocht je hier toch moeite mee hebben dan is het raadzaam om bij familie of vrienden om kennis te vragen.

b. Wat zijn de kenmerken bij jouw product of dienst?
Breng de kenmerken van je product of dienst in kaart. Het geeft inzicht in wat jouw product of dienst voor wie kan betekenen. Dit kan je in de USP meenemen.

c. Weet hoe de markt in elkaar zit
Een essentieel onderdeel van de USP is weten hoe de markt eruitziet. Zzp’ers die weten welke trends en ontwikkelingen er zich in de markt afspelen, kunnen daarom beter inspelen op de concurrenten.

d. Zorg dat je zichtbaar onderscheidend bent
Opdrachtgevers of klanten zullen jouw dienst of product willen, omdat het origineel, interessant en onderscheidend is. Het gaat erom dat jouw product of dienst onderscheidend genoeg is.

e. Weet jij wie jouw (potentiële) klanten zijn?
Ken de doelgroep! Wie spreek je aan? Als je weet wat de hobby’s, interesses en behoeften zijn, dan weet je waar zij naar op zoek zijn. Met andere woorden: daar kun je met jouw product of dienst op in spelen.

f. Is je USP uniek, onderscheidend en omschrijft het volledig jouw product of dienst? Check!

Heb jij jouw missie, visie en strategie op een rij? Download deze gratis checklist

Jij kan als freelancer, interim professional of (z)zp’er moeite hebben met het opstellen van je missie, visie en strategie. Download onze gratis checklist en krijg hulp bij het opstellen van jouw missie, visie en strategie.

Meer info
2. Pitchen

Het is aan te raden je USP uit je hoofd te leren. Bovendien is het van belang dat je je USP tot een pitch gaat verpakken. Een pitch is een korte presentatie van ongeveer 1 minuut over wie jij bent, wat jij doet en wat jij wil. Het doel van een pitch is om degene die tegenover jou staat te overtuigen van jouw kracht en specialisme.

Hoe doe je dat? Aller eerst: wees enthousiast en breng dit bij de ander over. Laat vooral zien wie jij bent en waar jij voor staat. Vertel ook waar jij goed in bent en hoe dit zich in de praktijk uit. Dit maakt je verhaal betrouwbaar.

Daarnaast is het aan te raden de pitch te filmen zodat jij dit kan gebruiken voor je website. Een filmpje werkt goed op internet. Met één druk op de knop, wordt de bezoeker van jouw website uitgelegd wie jij bent. Want wist je dat de bezoeker van jouw website eigenlijk lui is en zo min mogelijk wil lezen, maar wel alles van je wil weten? Maak het de bezoeker dus gemakkelijk met een filmpje!

3. WEBINAR

 

Stap 14: aan de slag!

Dit stappenplan geeft in 14 stappen de reis van jouw nieuwe onderneming. Je moet veel regelen, plannen en vaststellen, maar met dit ultieme plan gaat jou dat lukken!

Begin bij stap 1 en eindig bij de laatste stap. Doorloop alle stappen op jouw tempo. Mocht je iets daarom vergeten zijn, zet een stap terug. Herlees de stap en begin opnieuw. Want, jij als startende zzp’er bent deskundige op het gebied van leren en falen. Jij staat als geen ander open voor nieuwe ervaringen en leermomenten. Daarbij hoort ook falen, maar dat zie jij niet als een tegenslag. Jij leert ervan! Volwassen ondernemers kunnen nog veel van jou leren!

Wil je weten hoe andere starters het doen? Misschien lopen zij wel tegen dezelfde dingen aan? Hoe lossen zij die problemen op? De KVK brengt regelmatig een magazine uit waarin tips, tricks en andere stappenplannen staan voor jou als ondernemer.

Het enige wat je nu nog te wachten staat is beginnen. Succes!

ZZP Stappenplan - succes

Team ZZP Barometer

ZZP Barometer

ZZP Barometer is de onafhankelijke en structurele onderzoeksmonitor van de zzp-markt in Nederland. Sinds 2008 wordt kennis verzameld en vergaard op basis van structureel onderzoek onder een eigen zzp-panel. Als hét naslagwerk en de nieuwsbron voor zzp’ers, opdrachtgevers, intermediairs en andere zzp-marktpartijen wordt ZZP Barometer ondersteund door haar partners.

Bekijk alle artikelen van ZZP Barometer →

Populaire artikelen

ZZP Barometer is dé onafhankelijke informatiebron van de zzp-markt in Nederland. Sinds 2008 wordt kennis verzameld en vergaard op basis van structureel onderzoek onder een eigen zzp-panel. Als het naslagwerk en de nieuwsbron voor freelancers, interim professionals, (z)zp’ers, opdrachtgevers, intermediairs en (andere) marktpartijen wordt ZZP Barometer ondersteund door onze themapartners en experts. Wil jij periodiek jouw mening geven en onbeperkt gratis toegang tot alle checklists, downloads, feiten & cijfers, kortingen, ranglijsten, sjablonen en meer? Meld je nu gratis aan.

Aankomende events

Er zijn geen naderende evenementen.

Bekijk de volledige agenda →

Recent onderzoek

Ruim helft jongeren wil eigen onderneming starten
Feiten & cijfers
Page 1 Created with Sketch.
0 Shares
Meer flexcontracten met zekerheid, maar ook meer zzp’ers
Feiten & cijfers
Page 1 Created with Sketch.
0 Shares
Driekwart Nederlanders gebruikt werklaptop privé 
Feiten & cijfers
Page 1 Created with Sketch.
0 Shares
Bekijk alle onderzoeken →