Hoe bepaal je je uurtarief als zzp’er?

Opleidingen & ontwikkeling
Page 1 Created with Sketch.
15 Shares
ZZP Barometer - uurtarief - zzp'er

Bereken jouw uurtarief als freelancer of zzp’er

Je moet jouw uurtarief als zzp’er, freelancer, startende ondernemer of zelfstandig professional zelf bepalen en het berekenen ervan kan best ingewikkeld zijn. Er is er geen standaard uurtarief per vakgebied. Een te hoog uurtarief kan potentiële klanten afschrikken. Bij een te laag uurtarief kan je jouw kwaliteiten en skills onderwaarderen en daarmee kan je potentiële klanten ook weer afschrikken. Er zijn een aantal factoren die invloed hebben op het uurtarief die voor jou als zzp’er door ZZP Barometer op een rij zijn gezet. Via een stappenplan kom je uiteindelijk tot de berekening van jouw uurtarief.

Als zzp’er of freelancer ga je opdrachten uitvoeren voor je opdrachtgevers. Het bepalen van jouw uurtarief is van een aantal factoren afhankelijk. Het juiste uurtarief tussen een timmerman, coach of grafisch vormgever kan sterk verschillen. Ook het soort opdracht is van belang. De vier factoren die invloed hebben op het uurtarief van de zzp’er hebben te maken met de opdracht, de markt, de opdrachtgevers en de onderhandelingskwaliteiten. Deze vier factoren worden los van elkaar toegelicht om goed in te zien en helder op een rij te krijgen waar jij als zzp’er rekening mee moet houden, bij het vaststellen van jouw uurtarief. Hieronder is een video te zien waarin een zzp’er en een deskundige aan het woord komen over het bepalen van jouw uurtarief als zzp’er.

 

4 factoren die invloed hebben op het uurtarief

Er zijn 4 factoren die invloed hebben op het uurtarief van de zzp’er, freelancer, startende ondernemer of zelfstandig professional. Deze worden besproken en zijn voorzien van een aantal handige tips:
*Factor 1: De opdracht
*Factor 2: De markt
*Factor 3: Opdrachtgevers
*Factor 4: Onderhandelingskwaliteiten

Factor 1: De opdracht

Bij de aard van de opdracht moet je als zzp’er stilstaan bij de volgende vraagstukken:
a. Wat voor opdracht is het?
b. Wat is de omvang van de opdracht?
c. Wat is mijn relatie met de opdrachtgever?

Je moet jezelf als zzp’er afvragen bij welk soort opdracht, je welk uurtarief wilt hanteren. Het is handig om een variabel tarief te gebruiken, omdat de aard van de opdracht verschillend kan zijn. Bij een klus van een paar uur of een spoedopdracht kan je best een hoger tarief gebruiken. Relatief gezien steek je natuurlijk meer tijd en energie in een wat kleinere opdracht. Wanneer een klant je een aanbieding doet voor een grotere opdracht, kan je overwegen het uurtarief lager te houden. Je hebt, doordat je aan een grotere en langere opdracht werkt, meer zekerheid over jouw inkomen hebt als zzp’er. Ook hoef je bij een grotere opdracht minder snel nieuwe opdrachten binnen te halen. Heb je bij een bepaalde opdrachtgever een goed gevoel en denk je dat hij jou meer opdrachten gaat geven, is een iets lager uurtarief over het algemeen een juiste beslissing. Het boek ‘Uurtje Factuurtje’ geeft de verschillen tussen alle zzp’ers op een leuke manier weer.

ZZP Barometer - uurtarief - 3 beste intermediairs van Nederland voor zzp'ers | ZZP Barometer

De aard van de opdracht is dus een belangrijke factor die meespeelt bij het bepalen van jouw uurtarief als zzp’er.

 

Heb jij jouw missie, visie en strategie op een rij? Download deze gratis checklist

Jij kan als freelancer, interim professional of (z)zp’er moeite hebben met het opstellen van je missie, visie en strategie. Download onze gratis checklist en krijg hulp bij het opstellen van jouw missie, visie en strategie.

Meer info
Factor 2: De markt

Bij het verkennen van de markt zijn er een aantal kenmerken waarmee je rekening moet houden als zzp’er:
a. Vraag en aanbod
b. Concurrentie
c. Specialisme
d. Marktonderzoek

De markt bestaat uit vraag en aanbod. Hoeveel concurrenten zijn er? Hoeveel behoefte is er voor jouw specialisme? Dit zijn vragen waarmee je rekening moet houden met het bepalen van jouw uurtarief. Het kan natuurlijk zo zijn dat er tijdens onderhandelingen met een potentiële klant wordt aangegeven dat je niet de enige bent die een opdracht kan doen voor de opdrachtgever. Het is logisch dat opdrachtgevers verschillende zzp’ers of freelancers op het oog hebben. Prijsconcurrentie is dan een van de kernbegrippen en je zult dus niet al te hoog in moeten zetten. Door middel van marktonderzoek kan je de markt beter voor jezelf in kaart brengen. Een viertal tips om de markt te verkennen:

ZZP Barometer - Uurtarief zzp'er

Tip 1: bepaal je doelgroep
Misschien wel het belangrijkste onderdeel bij het bepalen van de markt: je doelgroep bepalen. Dit is niet zo gemakkelijk als het lijkt. Bij het bepalen van je doelgroep ga je specifiek in op degene waar je jouw product of dienst uiteindelijk aan wilt verkopen. Dit doe je door middel van klantonderzoek. Allereerst moet je durven te specifiëren. Je wilt natuurlijk het liefst iedereen bereiken, maar dit is een van de valkuilen van ondernemers. Als je specificeert, houdt dan wel rekening met het feit dat je nog voldoende speling hebt qua omvang van de markt. De investering die je doet moet je wel kunnen terugverdienen met je gekozen doelgroep.

Tip 2: schets een goed beeld van jouw branche
Het is belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van de branche waarin je werkzaam bent door branche-informatie op te zoeken. Het is goed om te weten hoeveel omzet er wordt gegenereerd in jouw branche. Verder is het van belang om te weten welke wetgeving er bij komt kijken. Ook is het handig om een beeld te hebben van brancheorganisaties die er voor jou als zzp’er zijn. Als er uit jouw brancheonderzoek naar voren komt dat er veel bedrijven in jouw branche failliet gaan, kan je nog eens bedenken of je je plannen gaat aanpassen of uitstellen. Ze zeggen niet voor niks dat voorkomen beter is dan genezen!

Tip 3: bepaal wie jouw concurrenten zijn
Voor een goed beeld van de markt is het belangrijk om jouw concurrenten in kaart te brengen. Kijk eens naar het uurtarief, doelgroep en/of het specialisme-verschil van de concurrentie. Er zijn eventueel concurrenten waarmee je kunt samenwerken. Dit is gemakkelijk te bepalen door middel van een concurrentieanalyse. Door een concurrentieanalyse te maken krijg jij een goed beeld van jouw concurrenten en zie je waarin jij je als zzp’er in kunt onderscheiden. Bij een concurrentieanalyse zet je jezelf en je belangrijkste concurrenten naast elkaar. Kenmerken als prijs, kwaliteit, assortiment, locatie, service en bekendheid ga je vergelijken met jouw concurrenten en hierdoor krijg je een duidelijk beeld waar jouw zwakke en sterke punten liggen.

Tip 4: Breng de trends en ontwikkelingen in kaart
Elke branche heeft bepaalde trends en ontwikkelingen. Het CBS brengt de trends en ontwikkelingen van Nederland in kaart. Bepaal welke trends en ontwikkelingen voor jouw branche van toepassing zijn. Als je weet dat er een bepaalde trend in jouw branche zich blijft ontwikkelingen moet je hierop inspelen.

 

Factor 3: Opdrachtgevers

Ook bij de factor opdrachtgevers heb je als zzp’er te maken met een aantal kenmerken:
a. Jouw eigen kwaliteiten en skills
b. Verschillende soorten opdrachtgevers
c. Regelgeving voor opdrachtgever

Wanneer je in contact bent met een opdrachtgever kan je ongeveer wel bedenken hoe hard hij jouw kwaliteiten en skills als zzp’er nodig heeft. Zoals eerder uitgelegd zal de prijs degelijk moeten zijn. Een opdrachtgever weet ongeveer wel het uurtarief in jouw branche, probeer dan alleen die marge te winnen tussen je minimale en maximale prijs. Het is sowieso handig om jezelf voor te bereiden bij dit soort onderhandelingen maar dat komt later aan bod. Daarnaast spreek je met jouw opdrachtgever af wat je doet met het werken van overuren en wat hierbij jouw uurtarief is. Overwerk wordt zwaarder belast, dus kan je als zzp’er over het algemeen een hoger uurtarief hanteren.

Er zijn verschillende soorten opdrachtgevers. Je hebt startups waarvoor je opdrachten kunt doen en je hebt de wat grotere bedrijven, MKB en de overheid. Bij de grotere bedrijven of bij opdrachten voor de overheid is vaak een hoger budget beschikbaar en kan er een hoger uurtarief in zitten. Wel geldt hier weer de regel om degelijk te blijven zodat je jezelf niet uit de markt prijst. In de video hieronder zie je hoe zzp’ers met elkaar in gesprek gaan over verschillende soorten opdrachten en opdrachtgevers. Iets waar opdrachtgevers rekening mee moeten houden is dat de opdrachtgever geen minimumtarieven voor zzp’ers mag vaststellen. Als dit wel zou mogen zouden er collectieve tariefafspraken worden gemaakt tussen opdrachtgevers waardoor er kartelvorming ontstaat.

Factor 4: Onderhandelingskwaliteiten

Bij de factor onderhandelingskwaliteiten zijn er een aantal manieren bedacht om jouw onderhandelingskwaliteiten als zzp’er te verbeteren. Je kunt jouw onderhandelingskwaliteiten verbeteren door:
a. Oefenen
b. Vooraf research doen naar de opdrachtgever
c. Durf te onderhandelen
d. Doelgericht handelen: wat wil je bereiken en tot waar wil je gaan

 

5 tips voor jou op een rij zijn gezet:
Tip 1: oefenen
Door te oefenen met bijvoorbeeld iemand in je omgeving of voor de spiegel, kom je al een stuk verder. Er zijn standaardzinnen te bedenken die jij kunt gebruiken in een onderhandelingsgesprek. Door te oefenen krijg je inzicht in verschillende situaties waardoor je sterker in je schoenen staat tijdens de onderhandeling.

Tip 2: ken je opdrachtgever
Zoals bij de vorige factor toegelicht heb je te maken met verschillende soorten opdrachtgevers. Indien jij weet met wie je te maken hebt, kan je inschatten hoe ver je kunt gaan tijdens de onderhandelingen. Je kunt misschien al een aantal standaard argumenten bedenken die tegen jouw voorstel worden gebruikt. Verzin hier alvast weerleggingen voor zodat je niet voor verassingen staat.

Tip 3: kaart het gemeenschappelijke belang aan
De opdrachtgever heeft net als jij een belang bij de onderhandeling. Beide partijen willen een uiteindelijke deal dus kaart dit ook aan tijdens het gesprek. Hierdoor herinner je de opdrachtgever er ook weer aan dat hij jou nodig heeft waardoor de onderhandeling een stuk soepeler wordt.

Tip 4: durf te onderhandelen
Ga niet te snel akkoord met een bepaald tarief. Er zijn nog veel meer onderhandelingspunten waarmee je rekening kunt houden. Bij een lager tarief kan je bijvoorbeeld hoger inzetten op de garanties of levertijden.

Tip 5: Kies een minimum en maximum
Stel vooraf vast wat je wilt bereiken. Bepaal vooraf tot hoever je gaat. Als iemand onder jouw minimum gaat zitten kan je soms beter de deal laten lopen dan akkoord gaan. Heb je uiteindelijk wel een deal? Zorg voor opdrachtbevestiging!

ZZP Barometer - uurtarief - Heb jij de gun-factor, zzp'er? | ZZP Barometer

Zoals hierboven toegelicht zijn onderhandelingskwaliteiten een belangrijk onderdeel in het bepalen van jouw uurtarief. Misschien heb je zelf al een uurtarief in gedachte, misschien heeft de opdrachtgever ook al een uurtarief in gedachte. Je moet proberen de marge die in de prijs zit voor je te winnen door slim te onderhandelen. Belangrijk is wel dat je jezelf niet moet overschatten en veel te hoog gaat zitten. Dit kan ervoor zorgen dat je opdrachtgever op zoek gaat naar iemand anders.

Heb jij jouw missie, visie en strategie op een rij? Download deze gratis checklist

Jij kan als freelancer, interim professional of (z)zp’er moeite hebben met het opstellen van je missie, visie en strategie. Download onze gratis checklist en krijg hulp bij het opstellen van jouw missie, visie en strategie.

Meer info

Bereken jouw uurtarief!

Nu je informatie hebt vergaard over de factoren die belangrijk zijn om een uurtarief te berekenen, is nu de vraag wat je uiteindelijke uurtarief wordt als zzp’er. Dit kan worden bepaald aan de hand van een berekening. Het is van belang om een duidelijk uurtarief vast te stellen zodat je sterker in je schoenen staat als zzp’er. Als je als zzp’er een minimaal en maximaal uurtarief vaststelt, kan je per opdracht bepalen welk uurtarief je hanteert. De factoren die dit bepalen zijn eerder al toegelicht. Er zijn een aantal stappen nodig om tot een juist uurtarief te komen. Bij de berekening wordt het netto-streefinkomen, bruto-inkomen, de bedrijfskosten en de declarabele uren meegenomen. In het stappenplan hieronder word je alles uitgelegd met een bijbehorend voorbeeld.

Het berekenen van jouw uurtarief is niet gemakkelijk. Je moet bijvoorbeeld inschatten hoeveel uren jij uiteindelijk declarabel kan maken en wat je totale bedrijfskosten zijn. Stap voor stap wordt jou uitgelegd hoe je tot jouw uiteindelijke uurtarief komt

Volg in 6 stappen de weg naar een juist uurtarief!
*Stap 1: Wat is jouw netto-streefinkomen?
*Stap 2: Wat is jouw bruto-inkomen?
*Stap 3: Wat zijn jouw bedrijfskosten?
*Stap 4: Tel alles bij elkaar op
*Stap 5: Schat jouw declarabele uren
*Stap 6: Jouw uiteindelijke zzp-uurtarief!

Stap 1. Wat is jouw netto-streefinkomen

Om te bepalen wat jouw netto-streefinkomen is moet je jezelf afvragen hoeveel je wilt verdienen per maand. Het is te vergelijken met iemand die in loondienst elke maand salaris krijgt gestort. Het is handig om voor jezelf te bedenken of dit minimaal is (je mag nooit onder dit bedrag komen anders kan je er niet van leven) of dat je er goed van kan rondkomen. Voor iedereen kan dit anders zijn, gebruik als leidraad dus eventueel je vorige salaris of de hoogte van je vaste lasten.

Met Belasting Toegevoegde Waarde, oftewel btw, heb je als zzp’er in sommige branches ook te maken. Je ziet hier een overzicht van branches waar je vrijstelling hebt als zzp’er voor btw. Indien je een vrijstelling hebt over het betalen van btw, gelden wel weer andere btw-regels. Hier kan je lezen wat je moet doen indien je deze vrijstelling hebt. Je dient de btw af te dragen aan de belastingdienst. Momenteel bedraagt het lage btw-tarief 6% en het hoge btw-tarief 21%.

Tip: breng als zzp’er btw exclusief in rekening bij je opdrachtgevers. Hierdoor bepaal je eenvoudig welk bedrag je af dient te dragen en wat je overhoudt.

Voorbeeld
Als voorbeeld nemen we Victor met zijn adviesbureau Victor B.V. Victor woont samen met zijn vrouw en twee kinderen en heeft bepaald dat zijn netto-streef-inkomen €2.500,- is. Bij elke stap wordt het voorbeeld van Victor gebruikt.

Stap 2. Wat is jouw bruto-inkomen?

Omdat je als zzp’er niet in loondienst bent, bouw je geen pensioen op en ontvang je geen vakantiegeld. Je kunt er dus voor kiezen om hiervoor een bedrag te reserveren. Gemiddeld genomen is dit een bedrag van tien procent, maar dit kan per persoon verschillen. Ga je vaak op vakantie of wil je meer dan gemiddeld sparen, dan is vijftien procent een redelijk percentage.

Over het bedrag wat je nu hebt, betaal je inkomstenbelasting. Als je kunt aantonen dat je meer dan 1225 uur hebt gewerkt, kan je in aanmerking komen voor een aantal fiscale voordelen. 1225 uren werken houdt in dat je minimaal 1225 uren besteedt aan je onderneming(en). Verder moet je meer tijd besteden aan je onderneming dan aan andere werkzaamheden. De uren die je mag meerekenen zijn alle uren die je met jouw onderneming bezighoudt. Dit betreft dus niet alleen de uren werkzaam voor klanten, maar ook aan bijvoorbeeld offertes opstellen of het vernieuwen van je website.

ZZP Barometer - uurtarief - administratie

Als je aan het urencriterium voldoet, kan je in aanmerking komen voor de volgende fiscale voordelen:

*Zelfstandigenaftrek
Als je ondernemer bent, je voldoet aan het urencriterium en je hebt aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt, heb je recht op zelfstandigenaftrek. In 2017 bedraagt dit bedrag €7.280,-.

*Startersaftrek
De zelfstandigenaftrek wordt verhoogd met een startersaftrek van €2.123,- indien je de zelfstandigenaftrek in de afgelopen vijf jaar maximaal twee keer hebt gebruikt en als je de afgelopen vijf jaar niet elk jaar ondernemer bent geweest voor de inkomstenbelasting. Weet je niet zeker of je ondernemer bent? Doe de ondernemerscheck!

*MKB-winstvrijstelling
De MKB-winstvrijstelling is 14% van je winst, nadat je de zelfstandigenaftrek en startersaftrek van je winst hebt afgetrokken.

*Oudedagsreserve
Je kunt elk jaar een deel van je winst reserveren voor je ‘oude dag’. Deze reservering zorgt eigenlijk alleen voor een uitstel van belastingheffing. Op korte termijn is dit voordelig, je betaalt minder belasting over je winst. Op een moment valt deze reserve vrij en hoort de afname tot je gehele winst en betaal je meer belasting. Laat je dus goed informeren of dit voor jou voordelig of nadelig is.

*Investeringsaftrek
Als je hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, kan je in aanmerking komen voor de investeringsaftrek. In sommige gevallen heb je bij de investering in bedrijfsmiddelen geen recht op de investeringsaftrek. Klik hier om te bekijken wanneer je geen recht hebt op een investeringsaftrek. Er zijn drie soorten investeringsaftrekken:

a. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Als je in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen kan je
hiervoor in aanmerking komen. Klik hier voor een lijst waarbij de investering niet telt. Je hebt recht op de KIA indien je hebt geïnvesteerd in de juiste bedrijfsmiddelen met een bedrag van €2.301,- tot €312.176,-. Bekijk de tabel voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek voor 2017.

b. Milieu-investeringsaftrek (MIA)
De MIA zorgt voor een verlaging van de fiscale winst. Je kan tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Dit percentage kan verschillend zijn. Lees meer over de voorwaarden van de MIA.

c. Energie-investeringsaftrek (EIA)
De EIA is een fiscale aftrekregeling. Als je in een boekjaar investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen en/of duurzame energie heb je direct recht op financiële voordelen. In 2017 is dit 55% van de investering. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen. Allereerst moet het geïnvesteerde bedrag minimaal €2.500,- zijn. Ook moet het bedrijfsmiddel niet eerder gebruikt zijn. Verder moet het bedrijfsmiddel op de energielijst Tot slot kan je niet in aanmerking komen voor de MIA én de EIA. Het is het een of het ander.

ZZP Stappenplan - belastingdienst

Voorbeeld
Victor zijn netto-streefinkomen is €2.500,-. Als we dit omrekenen naar een jaar, kom je op een bedrag van €30.000,-uit. Gemiddeld genomen is de reservering voor pensioen en vakantiegeld 10% van het netto-streefinkomen. Dit zou een bedrag van €3.000,- betekenen. De inkomstenbelasting is zoals hierboven allemaal toegelicht situatie-afhankelijk, maar gemiddeld genomen is dit 30% van het netto-streefinkomen: €9.000,-. Het totale bruto-inkomen is dan €30.000,- + € 3.000,- + €9.000,- = €42.000,-.

Stap 3. Wat zijn jouw bedrijfskosten?

Bedrijfskosten zijn kosten die gemaakt worden door jou als zzp’er om jouw bedrijf draaiende te houden. Dit kan variëren van afschrijvingskosten tot de kosten van een bedrijfspand. De bedrijfskosten zijn voor elke zzp’er anders. De een heeft hogere kosten voor een pand en de ander heeft weer hogere reis- en/of autokosten. Als je de boekhouding op orde hebt, kan je goed zien wat jouw bedrijfskosten zijn.

Bedrijfskosten die je als zzp’er kunt maken:

*Bedrijfsruimte
Dit zijn de kosten die je maakt voor een pand, of gedeelte van een pand, dat je koopt/huurt.

*Marketing/promotiekosten
Dit zijn de kosten die je maakt voor het promoten van je product. Marketingkosten kunnen bijvoorbeeld advertenties op internet en een reclamespot op de radio zijn.

*Afschrijvingskosten
Je bedrijfspand en inventaris verslijten langzamerhand waardoor je afschrijvingskosten hebt. Een voorbeeld hiervan kan zijn jouw bedrijfsauto van €20.000,- waarop jaarlijks een bedrag van €2.000,- wordt afgeschreven.

*Rentelasten
Als je een lening hebt lopen bij de bank omdat je bijvoorbeeld een bedrijfsauto hebt gekocht, betaal je hier rente over. Rentelasten behoren ook tot de bedrijfskosten van een zzp’er.

*Kantoorkosten
Bij het kopen/huren van een bedrijfsruimte ben je er nog niet: het aanschaffen van bijvoorbeeld bureaustoelen en computers horen ook bij bedrijfskosten.

*Reiskosten
Het reizen naar (potentiële) klanten hoort ook bij bedrijfskosten. Een auto rijdt niet gratis en als je met het openbaar vervoer gaat betaal je ook geld.

*Verzekeringskosten
Hierbij horen bijvoorbeeld de verzekeringen van een eventuele bedrijfsauto en een aansprakelijkheidsverzekering.

*Onvoorziene kosten
Bedrijfskosten bestaan ook uit onvoorziene kosten. Als er bijvoorbeeld onverwacht iets stuk gaat reken je dit tot onvoorziene kosten.

*Kennis en ontplooiing kosten
Hierbij horen kosten die gemaakt zijn voor kennisuitbreiding voor jou als specialist. Dit kan bijvoorbeeld een maandelijkse cursus zijn of vakliteratuur.

*ICT-Kosten
De software, voor zover zakelijk, die je nodig hebt voor je bedrijf en de telefoonkosten zijn ook bedrijfskosten. Vaste telefoon, zakelijke mobiele telefoon en internet op kantoor horen hierbij.

*Overige kosten
Misschien geef jij als zzp’er nog geld uit aan andere zaken. Deze behoren tot de overige kosten. Dit zijn kleine kosten zoals nieuwe inkt voor de printer of visitekaartjes.

Iedere zzp’er heeft andere bedrijfskosten. In het voorbeeld worden de bedrijfskosten voor Victor toegelicht.

Voorbeeld
Victor heeft uitgerekend dat hij op een bedrag van €20.000,- aan bedrijfskosten komt. De volgende bedrijfskosten zij bij elkaar opgeteld:

ZZP Barometer - Uurtarief - bedrijfskosten
Stap 4. Tel alles bij elkaar op

Alle kosten die je verwacht te maken en het bedrag wat je wilt overhouden moet je bij elkaar optellen. Dit moet je dus per jaar omzetten om van te kunnen leven. Je moet hier het bruto-inkomen dat je bij stap twee hebt berekend optellen bij de bedrijfskosten die je bij stap drie hebt berekend. Hieruit ontstaat de omzet die je moet behalen.

Voorbeeld
Victor telt het bruto-inkomen en de bedrijfskosten bij elkaar op: €42.000,- + €20.000,- = €62.000,-. Dit is de omzet die Victor als zzp’er wil behalen.

Bereken hier zelf jou zzp-uurtarief:

ZZP Barometer - Uurtarief - ZZP'er

 

Stap 5. Schat jouw declarabele uren

Aangekomen bij de voorlaatste stap van de berekening van jouw uiteindelijke uurtarief als zzp’er. Bij deze stap gaan we het aantal declarabele uren bepalen. De volgende vraagstukken komen hier aan bod:
a. Hoeveel uur denk je te kunnen werken?
b. Hoeveel uur denk je hiervan uiteindelijk te kunnen factureren?
c. Met welke factoren moet je nog meer rekening houden?

Je kunt ervanuit gaan dat je niet alle uren die je als zzp’er maakt zult besteden aan een opdrachtgever. Vooral in het begin ben je veel bezig met andere zaken. Administratie, netwerken en het acquireren van opdrachten zijn hier voorbeelden van. Ook ben je weleens ziek of heb je andere redenen waardoor je niet kunt werken. Je kunt ervanuit gaan dat je daar ongeveer 30% van je tijd mee bezig bent als zzp’er. Als starter kan dat zelfs wel 50% zijn.

Je declarabele uren reken je dan uit door je omzet te delen door het aantal uur dat je denkt te kunnen factureren. Je weet natuurlijk nooit precies hoeveel uur je gaat werken, maar je kunt altijd een schatting maken. 52 weken waarvan vijf dagen per week werken zijn 260 werkdagen. Als je hier nog eens 30 vakantie- en feestdagen vanaf haalt kom je uit op 230 werkdagen. Als je gemiddeld genomen acht uur per dag werkt kom je per jaar uit op 1.840 uur uit.

ZZP Barometer - Uurtarief

Voorbeeld
Victor heeft bij stap 4 een omzet van €62.000,- berekend. Met werkdagen van acht uur denkt Victor 230 werkdagen te kunnen maken . Victor is een startende zzp’er en kan er dus vanuit gaan dat hij 50% van de uren die hij werkt kan factureren. Dit betekent de helft van 1.840 uur = 920 uur.

Bereken hier gemakkelijk jouw declarabele uren!

Stap 6. Jouw uiteindelijke zzp-uurtarief!

Je bent nu klaar om jouw uiteindelijke uurtarief als zzp’er te berekenen. Eerst heb je informatie verkregen over de factoren die bepalen of jouw uurtarief hoger of lager kan zijn dan jouw berekende uurtarief. Vervolgens heb je het stappenplan gevolgd om jouw uurtarief te berekenen. Goed nieuws, dit is jouw laatste stap! Nu je alle cijfers hebt kan je je uiteindelijke uurtarief berekenen.

Voorbeeld
Victor heeft bij stap 4 zijn omzet berekend die hij minimaal moet behalen: €62.000,-. Bij stap 5 kwam Victor uit op een declarabel urentotaal van 920 uur. Om tot een uiteindelijk zzp-uurtarief te komen ga je de omzet delen door het aantal declarabele uren: €62.000,-/ 920 uur = afgerond €67,-

Afgerond is dus zijn uurtarief €67,-. Door de stappen te volgen en alles in te vullen op basis van jouw eigen situatie, bereken jij als zzp’er nu gemakkelijk jouw uurtarief. Houd er rekening mee dat dit uurtarief kan verschillen op basis van de genoemde factoren. Bereken jouw uurtarief jaarlijks: in een jaar kan er veel gebeuren.

Veel succes!

ZZP Stappenplan - succes - uurtarief

Team ZZP Barometer

ZZP Barometer

ZZP Barometer is de onafhankelijke en structurele onderzoeksmonitor van de zzp-markt in Nederland. Sinds 2008 wordt kennis verzameld en vergaard op basis van structureel onderzoek onder een eigen zzp-panel. Als hét naslagwerk en de nieuwsbron voor zzp’ers, opdrachtgevers, intermediairs en andere zzp-marktpartijen wordt ZZP Barometer ondersteund door haar partners.

Bekijk alle artikelen van ZZP Barometer →

ZZP Barometer is dé onafhankelijke informatiebron van de zzp-markt in Nederland. Sinds 2008 wordt kennis verzameld en vergaard op basis van structureel onderzoek onder een eigen zzp-panel. Als het naslagwerk en de nieuwsbron voor freelancers, interim professionals, (z)zp’ers, opdrachtgevers, intermediairs en (andere) marktpartijen wordt ZZP Barometer ondersteund door onze themapartners en experts. Wil jij periodiek jouw mening geven en onbeperkt gratis toegang tot alle checklists, downloads, feiten & cijfers, kortingen, ranglijsten, sjablonen en meer? Meld je nu gratis aan.

Aankomende events

Er zijn geen naderende evenementen.

Bekijk de volledige agenda →

Recent onderzoek

Ruim helft jongeren wil eigen onderneming starten
Feiten & cijfers
Page 1 Created with Sketch.
106 Shares
Meer flexcontracten met zekerheid, maar ook meer zzp’ers
Feiten & cijfers
Page 1 Created with Sketch.
0 Shares
Driekwart Nederlanders gebruikt werklaptop privé 
Feiten & cijfers
Page 1 Created with Sketch.
0 Shares
Bekijk alle onderzoeken →